ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων, όπως σύμβαση ανοίγματος πίστωσης, αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβαση δανείου, ομολογιακού δανείου σύμβαση ενεχύρασης τίτλου, σύμβαση τραπεζικής θυρίδας, τραπεζική εγγυητική επιστολή, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring – forfeiting), σύμβαση αναδοχής έκδοσης τίτλων (underwriting)
• Νομική συμβουλή επί τραπεζικών προϊόντων
• Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα
• Δικαστική επίλυση διαφορών

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023