ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων, όπως σύμβαση ανοίγματος πίστωσης, αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβαση δανείου, ομολογιακού δανείου σύμβαση ενεχύρασης τίτλου, σύμβαση τραπεζικής θυρίδας, τραπεζική εγγυητική επιστολή, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring – forfeiting), σύμβαση αναδοχής έκδοσης τίτλων (underwriting)
• Νομική συμβουλή επί τραπεζικών προϊόντων
• Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα
• Δικαστική επίλυση διαφορών

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ