Μισθοδοσίες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων – Μισθοδοσίες Πλοίων & Σκαφών

Η Aegean Consulting είναι εξειδικευμένη στις μισθοδοσίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς επίσης και στις μισθοδοσίες πλοίων και σκαφών. Αναλαμβάνουμε μισθοδοσίες για αξιωματικούς και πληρώματα, καθώς επίσης και για το σύνολο του προσωπικού των γραφείων, είτε είναι προσωπικό γραφείου είτε αξιωματικοί, μηχανικοί κλπ. Ελέγχουμε όλα το φάσμα των εργασιών μισθοδοσίας (Α.Π.Δ Ναυτικών, Ναυτολόγια άνοιγμα και κλείσιμο στο ΝΑΤ και στο Λιμεναρχείο, προσλήψεις και αποχωρήσεις).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών