Μισθοδοσίες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων – Μισθοδοσίες Πλοίων & Σκαφών

Η Aegean Consulting είναι εξειδικευμένη στις μισθοδοσίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς επίσης και στις μισθοδοσίες πλοίων και σκαφών. Αναλαμβάνουμε μισθοδοσίες για αξιωματικούς και πληρώματα, καθώς επίσης και για το σύνολο του προσωπικού των γραφείων, είτε είναι προσωπικό γραφείου είτε αξιωματικοί, μηχανικοί κλπ. Ελέγχουμε όλα το φάσμα των εργασιών μισθοδοσίας (Α.Π.Δ Ναυτικών, Ναυτολόγια άνοιγμα και κλείσιμο στο ΝΑΤ και στο Λιμεναρχείο, προσλήψεις και αποχωρήσεις).

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.