Υπηρεσίες Μισθοδοσίας – Payroll Oursourcing

Στην Aegean Consulting λειτουργεί τμήμα μισθοδοσίας που μπορεί _υπεύθυνα και αξιόπιστα_ να αναλάβει τον υπολογισμό μισθοδοσίας, καθώς επίσης και το σύνολο των εργασιών σχετικά με την μισθοδοσία για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας πλήρως μηχανογραφημένες, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.

Γνωρίζοντας όλες τις μορφές απασχόλησης, κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στη σωστότερη επιλογή είδους και τρόπου απασχόλησης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης. Οι κατευθύνσεις μας προσφέρουν νόμιμη, αποδοτική / αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα λύση απασχόλησης, εναρμονισμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Προτείνουμε την ένταξη των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης -με κριτήρια τόσο την εξοικονόμηση πόρων, όσο και τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Η άριστη μηχανογραφική υποστήριξη στον τομέα μισθοδοσίας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για αποφυγή λαθών, παραλείψεων καθώς και την εφαρμογή των σωστών τύπων υπολογισμού.

Το μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας μας παρέχει εκτυπώσεις όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες μισθοδοσίας, διευκολύνοντας την νόμιμη κατοχύρωση της επιχείρησης και του εργαζομένου. Τέλος η Εταιρεία μας προσφέρει συμβουλές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τους τρόπους αμοιβών, δημιουργίας κινήτρων και σχεδιασμού προγράμματος εργασίας εναρμονισμένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και των ατομικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή
 • Δημιουργία των λογιστικών άρθρων για την ορθή ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
 • Δημιουργία των αναγκαίων αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών σε ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Υποβολή όλων των αναγκαίων εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Συμμόρφωση με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εναρμόνιση με τις αλλαγές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και εναρμόνιση εταιρικών παροχών
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
 • Σύνταξη όλων των καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Μηνιαίες πληρωμές εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση


Μισθολογικός Έλεγχος

Διενεργούμε μισθολογικό έλεγχο για την διασφάλιση αναφορικά με την:

 • Οργάνωση του τμήματος μισθοδοσίας
 • Υπολογισμό ασφαλιστικών κρατήσεων και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και τις λοιπές υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Τήρηση των διατάξεων σχετικά με τα επιδόματα, τις προσαυξήσεις, τα ωράρια και τις υπερωρίες.


Διοικητική Υποστήριξη τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού

Υποστηρίζουμε Διοικητικά τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού σχετικά με:

 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση παρουσιών και εναλλαγές βαρδιών
 • Κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους μισθοδοσίας


Κλάδοι επιχειρήσεων που απευθύνονται οι υπηρεσίες μας

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Κατασκευαστικές, Οικοδομικές, Τεχνικές εταιρείες
 • Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές – Εταιρείες Ν.27/75
 • Κέντρα αισθητικής, Γυμναστήρια και Κέντρα αδυνατίσματος
 • Διαγνωστικά κέντρα, Κλινικές, Οίκοι ευγηρίας
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Εισαγωγικές, Εξαγωγικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών
 • Φαρμακεία
 • Ιατρεία
 • Επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.)
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια ανεξαρτήτως μεγέθους)
 • Τουριστικές επιχειρήσεις


Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανάθεσης της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη

H εξωτερική ανάθεση (payroll outsourcing) δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης (payroll outsourcing) για μια επιχείρηση είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε :
1) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός μισθοδοσίας και οι ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις να αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες αφενός εγκυμονούν κινδύνους υψηλών προστίμων και αφετέρου απαιτούν την πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων με γνώση και εμπειρία στην μισθοδοσία
2) Η εξοικονόμηση κεφαλαίου, μειώνοντας τα έξοδα μισθοδοσίας για τους υπαλλήλους μισθοδοσίας καθώς επίσης και αποφεύγοντας την αγορά και υποστήριξη Η/Υ (hardware) και λογισμικού (software)
3) Αποδέσμευση χώρου, μείωση παγίων και θέσεων εργασίας
4) Επιχειρήσεις στο στάδιο της ανάπτυξης, αλλά και στη συνέχεια, στην πορεία ανάπτυξής τους, λαμβάνουν συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από την εταιρεία μας, χωρίς να απαιτείται η καταβολή υπέρογκων ποσών

Υπηρεσίες μισθοδοσίας υψηλού επιπέδου
Διασφαλίζουμε την υποστήριξη των πελατών μας και στο κομμάτι της μισθοδοσίας παρέχοντας υπηρεσίες μισθοδοσίας μεγάλης εξειδίκευσης. Η επιτυχία οφείλεται στην πολυετή εμπειρία των στελεχών μας στο κομμάτι της μισθοδοσίας, καθώς επίσης και στην υποδομή του τμήματος μισθοδοσίας. Άμεση υποστήριξη μέσω email ή τηλεφωνικά την στιγμή που μας χρειάζεστε. Έκδοση Μηνιαίας Μισθοδοσίας άμεσα μετά το πέρας του μήνα.


Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους