Λογιστικές Υπηρεσίες Σκαφών Αναψυχής

Η Aegean Consulting είναι λογιστική εταιρεία – λογιστικό γραφείο που διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που ασχολούνται με το yachting.

Ενδεικτικά προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής – ΝΕΠΑ (Ν.3182/2003)
  • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα σκάφη αναψυχής
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα την πλήρη και επικαιροποιημένη γνώση της νομοθεσίας επαγγελματικών πλοίων – σκαφών αναψυχής
  • Καταχώρηση στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4256/2014 – Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
  • Κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με το ΦΠΑ και τη διενέργεια δραστηριότητας, κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας που εκμεταλλεύεται σκάφη αναψυχής

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023