Λογιστικές Υπηρεσίες Σκαφών Αναψυχής

Η Aegean Consulting είναι λογιστική εταιρεία – λογιστικό γραφείο που διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που ασχολούνται με το yachting.

Ενδεικτικά προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής – ΝΕΠΑ (Ν.3182/2003)
  • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα σκάφη αναψυχής
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα την πλήρη και επικαιροποιημένη γνώση της νομοθεσίας επαγγελματικών πλοίων – σκαφών αναψυχής
  • Καταχώρηση στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4256/2014 – Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
  • Κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με το ΦΠΑ και τη διενέργεια δραστηριότητας, κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας που εκμεταλλεύεται σκάφη αναψυχής

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους