ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεως της εταιρείας σας ή του επιχειρηματία, που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες, με διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών ή με την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα. Έτσι, η επιχείρησή σας είτε εδρεύει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μπορεί να διεκπεραιώσει με τη βοήθειά μας κάθε εργασία που απαιτεί προσωπικό και προϋποθέτει απώλεια χρόνου.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.