Επίβλεψη λογιστηρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίβλεψη, τον έλεγχο και τον συντονισμό λογιστηρίων. Έχοντας εμπειρία 20 ετών στο στήσιμο, την επίβλεψη και την λειτουργία λογιστηρίων επιχειρήσεων αρκετών κλάδων, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του λογιστικού τμήματος επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

1. Επίβλεψη λογιστηρίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων κάθε μεγέθους
2. Επίβλεψη και εναρμόνιση λογιστηρίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων
3. Παρακολούθηση και επίβλεψη εσωτερικών διαδικασιών και βελτιστοποίηση λογιστηρίων εμπορικών επιχειρήσεων
4. Παρακολούθηση και επίβλεψη λογιστηρίων επισιτιστικών καταστημάτων

I am test text for Call to action.