Επιχειρηματικά

Αυτόματη η ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε παραγωγική λειτουργία από, 11/10/2023, την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς: * τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο και * το νομικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ, σχετικά με την επιτυχή καταχώρηση του συνόλου ή μέρους των μεταβολών του. Στην περίπτωση που

Χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ και ΥΠΕΘΟ: Επέκταση λειτουργικών προδιαγραφών και χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS). Ταυτόχρονα, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Μη επιβολή προστίμου και μη αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκδοσης ή μη έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

Με την εγκύκλιο Ε. 2049/2023<https://www.forin.gr/articles/article/72211/e-2049-2023> παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή των προστίμων του ΚΦΔ (ν. 4987/2022<https://www.forin.gr/laws/law/4203/n-4987-2022>) και τυχόν λοιπών κυρώσεων (ν. 2523/1997<https://www.forin.gr/laws/law/13/dioikhtikes-kai-poinikes-kurwseis-sth-forologikh-nomothesia-kai-alles-diatakseis>, άρθρο13Α<https://www.forin.gr/laws/law/13/dioikhtikes-kai-poinikes-kurwseis-sth-forologikh-nomothesia-kai-alles-diatakseis#!/?article=13%CE%91&paragraph=1&bn=1>, περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης) σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών και μη έκδοσης απόδειξης ή άλλου φορολογικού στοιχείου για αυτοπαράδοση αγαθών. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των ως άνω διατάξεων, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις: α) έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης με αναγραφή μη ορθού σε σχέση με τον προβλεπόμενο συντελεστή ΦΠΑ, καθόσον η χρήση μη ορθού συντελεστή ΦΠΑ στα στοιχεία αυτά, τα οποία φέρουν τη συνολική αξία της πραγματοποιηθείσας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τους αντισυμβαλλόμενους συναλλαγής, δεν καθιστά τα εν λόγω στοιχεία ανακριβή. β) μη έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα

Δράση “Πράσινη Επένδυση”

Προκηρύχθηκε η «Δράση Πράσινη Επένδυση», σας προωθούμε σύντομο υλικό για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ που είναι έως 200.000€ & τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ έως 1 εκ. € ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREEN θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης. Το πρόγραμμα παρέχει ποσοστό 7% στο ύψος της επένδυσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ προς επιχορήγηση, χωρίς μελλοντική τεκμηρίωση. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής, παρά μόνο μετά τις εξοφλήσεις σε αίτημα πληρωμής στο χρόνο υλοποίησης. Δαπάνες που μπορείτε να αιτηθείτε προς ενίσχυση: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσεις έως 40%

Ήρθαν τα Family Offices στην Ελλάδα

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ); Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να λάβουν κάθε μορφής εταιρικό τύπο, ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Κοινωνία Αστικού Δικαίου κα, εκτός από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση τους, είναι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η ίδια προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης, σημαντικός όρος είναι ότι θα πρέπει να απασχολεί στη χώρα μας προσωπικό τουλάχιστον 5

Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων.

Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με κρατική εντολή. Προθεσμία υποβολής της αίτησης παράτασης έως 31/07/2021. Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de jure, στα πλαίσια δηλαδή κρατικής εντολής για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η ελληνική πολιτεία για να αντιστρέψει αυτή την άβολη κατάσταση, προέβη στη θέσπιση μιας σειράς μέτρων, μερικά εκ των οποίων φαίνεται ότι θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Πέραν της παράτασης των μισθώσεων των τουριστικών καταλυμάτων, θεσπίστηκε η

“All you want is Greece”, το παγκόσμιο μήνυμα που σηματοδοτεί το άνοιγμα του Eλληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γραφείο Τύπου 09.03.2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο Ελληνικός Τουρισμός. Με παγκόσμιο σύνθημα: All you want is Greece» ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σε Συνέντευξη Τύπου Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021 παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε Συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin. Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα την 14η Μαΐου. Παράλληλα, αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον Ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»). Η Συνέντευξη Τύπου είχε τίτλο «Return to

Η Ελλάδα προσκαλεί τους συνταξιούχους εύπορων κρατών για να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι

Μόλις την 31/07/2020 ψηφίσθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο με αριθ. 4714/31-07-2020 Νόμος που μεταξύ άλλων ρύθμισε το φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χώρας και δικαιούνται εισοδήματα από σύνταξη στην αλλοδαπή. Συνοπτικά, οι ουσιαστικότερες προϋποθέσεις είναι οι εξής: 1. Φυσικό πρόσωπο που  Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη στην αλλοδαπή.  Να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.  Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν τη μεταφορά της κατοικίας του.  Να ζητά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από Κράτος που συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα.  Να μην εντάσσεται σε άλλη περίπτωση εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Αυτόματη η ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε παραγωγική λειτουργία από, 11/10/2023, την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς: * τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο και * το νομικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ, σχετικά με την επιτυχή καταχώρηση του συνόλου ή μέρους των μεταβολών του. Στην περίπτωση που

Χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ και ΥΠΕΘΟ: Επέκταση λειτουργικών προδιαγραφών και χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS). Ταυτόχρονα, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Μη επιβολή προστίμου και μη αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκδοσης ή μη έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

Με την εγκύκλιο Ε. 2049/2023<https://www.forin.gr/articles/article/72211/e-2049-2023> παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή των προστίμων του ΚΦΔ (ν. 4987/2022<https://www.forin.gr/laws/law/4203/n-4987-2022>) και τυχόν λοιπών κυρώσεων (ν. 2523/1997<https://www.forin.gr/laws/law/13/dioikhtikes-kai-poinikes-kurwseis-sth-forologikh-nomothesia-kai-alles-diatakseis>, άρθρο13Α<https://www.forin.gr/laws/law/13/dioikhtikes-kai-poinikes-kurwseis-sth-forologikh-nomothesia-kai-alles-diatakseis#!/?article=13%CE%91&paragraph=1&bn=1>, περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης) σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών και μη έκδοσης απόδειξης ή άλλου φορολογικού στοιχείου για αυτοπαράδοση αγαθών. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των ως άνω διατάξεων, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις: α) έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης με αναγραφή μη ορθού σε σχέση με τον προβλεπόμενο συντελεστή ΦΠΑ, καθόσον η χρήση μη ορθού συντελεστή ΦΠΑ στα στοιχεία αυτά, τα οποία φέρουν τη συνολική αξία της πραγματοποιηθείσας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τους αντισυμβαλλόμενους συναλλαγής, δεν καθιστά τα εν λόγω στοιχεία ανακριβή. β) μη έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα

Δράση “Πράσινη Επένδυση”

Προκηρύχθηκε η «Δράση Πράσινη Επένδυση», σας προωθούμε σύντομο υλικό για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ που είναι έως 200.000€ & τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ έως 1 εκ. € ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREEN θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης. Το πρόγραμμα παρέχει ποσοστό 7% στο ύψος της επένδυσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ προς επιχορήγηση, χωρίς μελλοντική τεκμηρίωση. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής, παρά μόνο μετά τις εξοφλήσεις σε αίτημα πληρωμής στο χρόνο υλοποίησης. Δαπάνες που μπορείτε να αιτηθείτε προς ενίσχυση: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσεις έως 40%

Ήρθαν τα Family Offices στην Ελλάδα

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ); Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να λάβουν κάθε μορφής εταιρικό τύπο, ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Κοινωνία Αστικού Δικαίου κα, εκτός από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση τους, είναι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η ίδια προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης, σημαντικός όρος είναι ότι θα πρέπει να απασχολεί στη χώρα μας προσωπικό τουλάχιστον 5

Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων.

Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με κρατική εντολή. Προθεσμία υποβολής της αίτησης παράτασης έως 31/07/2021. Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de jure, στα πλαίσια δηλαδή κρατικής εντολής για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η ελληνική πολιτεία για να αντιστρέψει αυτή την άβολη κατάσταση, προέβη στη θέσπιση μιας σειράς μέτρων, μερικά εκ των οποίων φαίνεται ότι θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Πέραν της παράτασης των μισθώσεων των τουριστικών καταλυμάτων, θεσπίστηκε η

“All you want is Greece”, το παγκόσμιο μήνυμα που σηματοδοτεί το άνοιγμα του Eλληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γραφείο Τύπου 09.03.2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο Ελληνικός Τουρισμός. Με παγκόσμιο σύνθημα: All you want is Greece» ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σε Συνέντευξη Τύπου Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021 παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε Συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin. Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα την 14η Μαΐου. Παράλληλα, αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον Ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»). Η Συνέντευξη Τύπου είχε τίτλο «Return to

Η Ελλάδα προσκαλεί τους συνταξιούχους εύπορων κρατών για να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι

Μόλις την 31/07/2020 ψηφίσθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο με αριθ. 4714/31-07-2020 Νόμος που μεταξύ άλλων ρύθμισε το φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χώρας και δικαιούνται εισοδήματα από σύνταξη στην αλλοδαπή. Συνοπτικά, οι ουσιαστικότερες προϋποθέσεις είναι οι εξής: 1. Φυσικό πρόσωπο που  Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη στην αλλοδαπή.  Να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.  Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν τη μεταφορά της κατοικίας του.  Να ζητά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από Κράτος που συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα.  Να μην εντάσσεται σε άλλη περίπτωση εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.