Επιχειρηματικά

Παρατίθεται αυτούσια ή εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ περί της διενέργειας αυτοψίας κατά την έναρξη ή τη μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας....