Εξωτερική Ανάθεση – Outsourcing

Εξωτερική Ανάθεση – Outsourcing:
Λογιστηρίου – Λογιστικού Τμήματος – Μισθοδοσίας

Το outsourcing ή εξωτερική ανάθεση εργασιών είναι πρακτική που έχει ακολουθήσει τεράστιος αριθμός επιτυχημένων επιχειρήσεων παγκοσμίως (Google – Alibaba – Procter & Gamble), ανεξαρτήτως μεγέθους. Από τοπικές επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες πολυεθνικές, γνωρίζουν τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών σε εξειδικευμένους συνεργάτες.

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) του λογιστηρίου καθώς επίσης και του τμήματος μισθοδοσίας δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για μια επιχείρηση είναι πολλά.

1) Εξοικονόμηση κεφαλαίου μειώνοντας τα έξοδα μισθοδοσίας για το λογιστήριο και το τμήμα μισθοδοσίας και αποφεύγοντας την αγορά και υποστήριξη Η/Υ (hardware) και λογισμικού (software) καθώς επίσης και του ετήσιου κόστους συντήρησης (άδειες χρήσης, release, backup κλπ).
2) Αποδέσμευση χώρου, μείωση παγίων, τηλεφώνων και θέσεων εργασίας.
3) Κάλυψη έκτακτων αναγκών των λογιστηρίων που προκύπτουν είτε λόγω εποχικών είτε λόγω πρόσκαιρων απαιτήσεων και προβλημάτων. Όπως για παράδειγμα αποχώρηση προσωπικού, άδειες, εγκυμοσύνη κλπ.
4) Επιχειρήσεις στο στάδιο της ανάπτυξης λαμβάνουν συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από την εταιρεία.

Η Aegean Consulting αναλαμβάνει την υποστήριξη λογιστηρίων επιχειρήσεων κάθε μεγέθους έχοντας εμπειρία 20 ετών στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, έχοντας στο δυναμικό της λογιστές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα λογιστηρίου και μισθοδοσίας καθώς επίσης και ορκωτούς λογιστές ελεγκτές.

Οικονομικές καταστάσεις (Financial Reports) σε μηνιαία (MTD), τριμηνιαία (Q1-Q2-Q3-Q4) και ετήσια βάση (YTD).

  • Αποτελέσματα χρήσης ανά περίοδο
  • Κερδοφορία ανά κλάδο και εκμετάλλευση
  • Κερδοφορία ανά υποκατάστημα
  • Αριθμοδείκτες με ανάλυση
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Business plan
  • Μικτές και καθαρές κερδοφορίες
  • Ταμειακές ρευστότητες (Cash Flows) ανά περίοδο
  • Πλήρη φορολογική κάλυψη για το σύνολο της επιχείρησης

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023