ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο φορέας και οι συνεργάτες της Aegean Consulting, έχουν άριστες γνώσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Παρέχουν επιχειρηματική υποστήριξη σχετικά με:

Α) Λύσεις σε προβλήματα δομής των επιχειρήσεων.
Β) Προτάσεις αναφορικά με την λειτουργικότητα της επιχείρησης, ώστε να εξοικονομούνται χρόνος και έξοδα.
Γ) Σχεδιασμό της Νομικής Μορφής της επιχείρησης, απόλυτα συμβατής με τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.
Δ) Νομικές Συμβουλές για την διευκόλυνση και επίτευξη του σκοπού της κάθε επιχείρησης χωρίς νομικές παγίδες. Πλήρης Νομική Υποστήριξη, πάση φύσεως,  από συνεργάτες δικηγόρους με εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις εταιρικές και προσωπικές.
Ε) Προτάσεις μηχανογράφησης σχεδιασμένες αποκλειστικά για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Όλες οι προτάσεις προγραμμάτων μηχανογράφησης που προτείνουμε έχουν δοκιμαστεί και λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία από πελάτες ή συνεργάτες μας.

Η Aegean Consulting στηρίζει την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση επενδύσεων και εξαγορών. Προσφέρει επιχειρηματικές συμβουλές βασισμένες σε κανόνες του μάνατζμεντ, της στρατηγικής και της εμπειρίας από επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Επιχειρηματικές υπηρεσίες

  • Έναρξη ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.
  • Μεταβολές και συγχωνεύσεις – μετατροπές όλων των επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφή.
  • Επιδοτήσεις επιχειρήσεων

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών