Λογιστικές Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Η Aegean Consulting είναι εξειδικευμένη στην εποπτεία λογιστηρίων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην τήρηση βιβλίων εκτός Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε το επίσημο κομμάτι, τους φόρους πλοίων, τον υπολογισμό της οικειοθελούς παροχής με βάση τα πλοία και της εισφοράς σε Ναυλομεσιτικές εταιρείες του άρθρου 25 Ν.27/1975 (άρθρο 43 Ν.4111/2013), επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.

Επίσης αναλαμβάνουμε το στήσιμο και την παρακολούθηση του συνόλου του λογιστικού τμήματος, παρακολουθώντας τον γενικό λογαριασμό του πλοιάρχου “Master’s General Account” – MGA, τις μισθοδοσίες όλων των πληρωμάτων και των αξιωματικών, παρακολούθηση των εξόδων ανά πλοίο και ανά διαχειρίστρια εταιρεία. Δημιουργούμε την κατάλληλη υποδομή και διασφαλίζουμε τις διεταιρικές συναλλαγές (inter-company transactions) για την παρακολούθηση και των ξένων – Πλοιοκτητριών εταιρειών – με σκοπό την δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μετόχων και των τραπεζών.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών