Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού

Η Aegean Consulting, κατέχοντας πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, είναι σε θέση να προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν τα φορολογικά και περιουσιακά θέματα των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού.

Έχουμε λύσεις σε θέματα:

 • Φορολογίας
 • Κληρονομιών
 • Διαχείρισης της περιουσίας σας
 • Εκπροσώπησης σας στην Ελλάδα

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους συνεργάτες (λογιστές, νομικούς, μηχανικούς, συμβούλους) και σας εγγυάται αξιόπιστες λύσεις στις υποθέσεις σας.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας στο εξωτερικό
 • Πλήρης εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλά και γενικοί Πληρεξούσιοι – Αντίκλητοι – Εκπρόσωποι για οποιοδήποτε θέμα σας.
 • Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της τεκμηρίωσης της φορολογικής κατοικίας σας στο εξωτερικό.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
 • Θέματα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 • Ορισμός αντιπροσώπου (σύνταξη πληρεξουσίου, συμπλήρωση και υποβολή στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού των απαραίτητων εντύπων κλπ).
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος στο σύστημα TAXIS.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων) και Ε2 (για τα εισπραττόμενα ενοίκια).

 

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

 • Πότε ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ;
 • Ποια είναι η έννοια της Φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τον νόμο ;
 • Ποια είναι η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας ;
 • Ποια στοιχεία οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.O.Y προκειμένου να αποδείξει την αλλαγή κατοικίας του;
 • Το πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της αλλαγής κατοικίας;
 • Μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεσθεί αναδρομικά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος;
 • Ποια είναι η έννοια του κριτηρίου των 183 ημερών ως προς την τεκμηρίωση της συνήθους διαμονής;

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών