ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατέχουμε την τεχνογνωσία για τη σύσταση, μετατροπή, μετασχηματισμό συγχώνευση εταιρείας ή εταιρειών πάσης νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) υπό τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις ανάγκες του επιχειρηματία.

Έτσι, προβαίνουμε σε:

  • Έρευνα και κατοχύρωση επωνυμίας εταιρείας
  • Σύνταξη καταστατικού
  • Δημοσίευση
  • Έκδοση πιστοποιητικών
  • Κατοχύρωση σήματος
  • Μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης έδρας ή υποκαταστημάτων
  • Έκδοση διοικητικών αδειών
  • Παράθεση πίνακα δικαιολογητικών και δαπανών
  • Διαρκή παρακολούθηση της διαχείρισης της εταιρείας: Φορολογικός αντιπρόσωπος, τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων, πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ., υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, ανασυγκρότηση δομής εταιρείας, νομικός και λογιστικός έλεγχος εταιρείας, προτάσεις marketing και σύγχρονης λειτουργίας

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους