ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατέχουμε την τεχνογνωσία για τη σύσταση, μετατροπή, μετασχηματισμό συγχώνευση εταιρείας ή εταιρειών πάσης νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) υπό τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις ανάγκες του επιχειρηματία.

Έτσι, προβαίνουμε σε:
• Έρευνα και κατοχύρωση επωνυμίας εταιρείας
• Σύνταξη καταστατικού
• Δημοσίευση
• Έκδοση πιστοποιητικών
• Κατοχύρωση σήματος
• Μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης έδρας ή υποκαταστημάτων
• Έκδοση διοικητικών αδειών
• Παράθεση πίνακα δικαιολογητικών και δαπανών
• Διαρκή παρακολούθηση της διαχείρισης της εταιρείας: Φορολογικός αντιπρόσωπος, τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων, πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ., υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, ανασυγκρότηση δομής εταιρείας, νομικός και λογιστικός έλεγχος εταιρείας, προτάσεις marketing και σύγχρονης λειτουργίας

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.