ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η σωστή λήψη αποφάσεων και η κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε επιχειρηματική απόφαση μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε μεγάλες επιτυχίες. Επίσης η σωστή υλοποίηση κάθε απόφασης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Υπάρχουν παράμετροι που μπορούν να οδηγήσουν σε σίγουρη επιτυχία και σε σημαντικές βελτιώσεις στις δομές των εταιρειών.

Το περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται συνεχώς, οι παράμετροι αλλάζουν και οι απαιτήσεις γίνονται συνεχώς υψηλότερες. Επίσης το λογιστικό, χρηματοοικονομικό και νομικό πλαίσιο γίνεται όλο και αυστηρότερο με αποτέλεσμα να απαιτεί μεγάλη εμπειρία και γνώσεις ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις.

Στην Aegean Consulting γνωρίζουμε σε βάθος τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κάθε σημαντική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύσσονται και να δημιουργούν υπεραξίες. Επενδύουμε συνεχώς στα στελέχη μας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις νέες τεχνολογίες και είμαστε σε θέση να σας υποστηρίζουμε με σιγουριά και ασφάλεια ώστε να επιτυγχάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Χρηματοδοτήσεις

Δυνατότητα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ιδιωτικές τοποθετήσεις) καθώς επίσης και αναζήτηση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων. Αναζήτηση Χρηματοδότησης μέσω Συμμετοχής Τρίτων, εξεύρεση Επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Δυνατότητα αναζήτησης Στρατηγικών επενδυτών.

Μελέτες

Μελέτες αποτιμήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες και επιχειρηματικά σχέδια με δυνατότητα υπολογισμού της απόδοσης της επένδυσης και διενέργεια μελετών Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών