ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η αλλαγή επιχειρηματικών πλάνων συχνά οδηγεί στην ανάγκη εκπόνησης μελετών σχετικά με την αποτύπωση της πραγματικής αξίας μέρους ή ολόκληρης της επιχείρησης.

Αυτού του είδους οι μελέτες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποτυπωθεί σωστά η αξία της εταιρικής μερίδας. Επίσης συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις αποσχίσεων, διασπάσεων και αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων καθώς επίσης και εκκαθαρίσεις, που επίσης απαιτούν μεθοδολογίες και γνώσεις εξειδικευμένες.

Η Aegean consulting κατέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα του πελάτη που εκπροσωπεί και να οδηγήσει σε ασφαλή συμφωνία.

  • Αποτιμήσεις εταιρειών και εταιρικών μεριδίων
  • Υποστήριξη εξαγορών, διασπάσεων, αποσχίσεων και αναδιαρθρώσεων
  • Υποστήριξη επενδυτικών σχημάτων
  • Φορολογικός έλεγχος σε μεταβιβάσεις
  • Λογιστικός έλεγχος σε μεταβιβάσεις
Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.