ΙΔΡΥΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέσω συνεργατών παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης εξωχώριων (offshore) εταιρειών σε πλήθος χωρών και προορισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων πακέτων εταιρικών υπηρεσιών, όπως:

• Λίστες με ήδη εγγεγραμμένες εξωχώριες εταιρείες,
• Διορισμό διευθυντών, αντιπροσώπων στη δικαιοδοσία της επιλογής σας,
• Διορισμό καταπιστευματοδόχων μετόχων,
• Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
• Διευθέτηση όλων των σχετικών διαδικασιών για τη διατήρηση της εταιρείας σας σε καλή κατάσταση (Good Standing).

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.