ΙΔΡΥΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέσω συνεργατών παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης εξωχώριων (offshore) εταιρειών σε πλήθος χωρών και προορισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων πακέτων εταιρικών υπηρεσιών, όπως:


  • Λίστες με ήδη εγγεγραμμένες εξωχώριες εταιρείες,
  • Διορισμό διευθυντών, αντιπροσώπων στη δικαιοδοσία της επιλογής σας,
  • Διορισμό καταπιστευματοδόχων μετόχων,
  • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • Διευθέτηση όλων των σχετικών διαδικασιών για τη διατήρηση της εταιρείας σας σε καλή κατάσταση (Good Standing).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

website (1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS-ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
site (10)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
site (9)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»