ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο σύγχρονο κόσμο της ηλεκτρονικής πληροφορίας, η συλλογή, η επεξεργασία και η διαρροή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών κάποιου φυσικού προσώπου, αποτελεί καθημερινή και υφιστάμενη απειλή για τον καθένα μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να εξατομικεύσουν ένα πρόσωπο από το πλήθος, με αποτέλεσμα να καταστεί εμφανής η ταυτότητά του. Οι πληροφορίες αυτές, άλλως προσωπικά δεδομένα ή και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τυγχάνουν πλέον προστασίας, καθώς οδηγήθηκε η Ευρώπη στη θέσπιση ενιαίου νομικού πλαισίου.

Κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθίσταται υποχρεωτικός ανά περιπτώσεις ο διορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ο τελευταίος παρακολουθεί τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τον GDPR και αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της αυτής και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) αλλά και με εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εν λόγω επιχείρηση. Εντός του πλαισίου των καθηκόντων του εντάσσεται και η ενημέρωση και εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού της επιχείρησης και επιπλέον, η τήρηση και του απαιτούμενου αρχείου καταγραφής.

Όταν γίνει αντιληπτή η διαρροή προσωπικών δεδομένων, η επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει την ΑΠΔΠΧ αλλά και το υφιστάμενο την επεξεργασία φυσικό πρόσωπο εντός 72 ωρών.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν είχε συμμορφωθεί με τις επιταγές του GDPR είναι υπόλογη και εις βάρος της μπορεί να της καταλογιστεί πρόστιμο έως 4% του ετήσιο τζίρου της με απώτατο όριο το ποσό των 20.000.000€.


Προς τούτο, η εταιρεία μας δια εξειδικευμένων και διαπιστευμένων συνεργατών της, παρέχει υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ενημέρωσης και εκπαίδευσης επί του GDPR, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αφενός της παράνομης επεξεργασίας ή διαρροής και αφετέρου της επιβολής των βαρύτατων προστίμων που προβλέπονται.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους