ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Aegean Consulting έχουσα στο δυναμικό της έμπειρους και εξειδικευμένους λογιστές και δικηγόρους, παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές και νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και του ιδιώτη Μπορούμε να οδηγήσουμε την επιχείρησή σας σε μία νέα προοπτική, διατηρώντας και ενδυναμώνοντας το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Αντιμετωπίζουμε μαζί κάθε πρόβλημα που τυχόν θα ανακύψει, σχετιζόμενο με θέματα που άπτονται της άμεσης συνδρομής Δικηγόρων και Λογιστών αλλά και λοιπών επαγγελματιών, όπως Συμβολαιογράφων, Οικονομικών Συμβούλων, Ορκωτών Ελεγκτών, Μηχανικών, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πλήρη και σταθερή κάλυψη.

Σκοπός μας είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η οργάνωση και η εμπειρία μας υπόσχεται την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών μας, ώστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων και την οικονομική τους ανάπτυξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ

Διεθυντής Νομικού Τμήματος

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης το έτος 2001 και από το Μεταπτυχιακό Τμήμα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών το έτος 2007. Είμαι Δικηγόρος από το έτος 2004 και από το έτος 2007 είμαι και αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ.

Είμαι συνιδρυτής της «Aegean Consulting» και διευθύνω το νομικό τμήμα. Διαθέτω την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία για να προσφέρω σε εταιρείες και επιχειρηματίες σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο ένα επιπλέον εφόδιο, την προσήκουσα νομική κάλυψη. Σε συμβουλευτικό επίπεδο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της νομικής θωράκισης και της πρόληψης και σε δικαστηριακό επίπεδο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα.

Λόγω της υψηλής επιστημονικής επάρκειας, του επαγγελματισμού και της αυξημένης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, από το έτος 2004 εταιρείες πάσας νομικής μορφής και επιχειρηματίες μου έχουν αναθέσει είτε τη διαρκή νομική τους κάλυψη είτε μεμονωμένα το χειρισμό υποθέσεων που άπτονταν εμπορικών συμφωνιών, συνεργασιών, πτωχευτικών διαδικασιών, απορροφήσεων και συγχωνεύσεων, ανταγωνισμού, δανειακών συμβάσεων (ομολογιακών, επιχειρηματικών κλπ) ναυτιλιακών αξιώσεων και λοιπών ζητημάτων, εργασιακών σχέσεων, ακίνητης περιουσίας, μισθώσεων και οικονομικού εγκλήματος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διεθυντής Λογιστικού Τμήματος

Αποφοίτησα από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά το έτος 2004 ως λογιστής και από το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Leicester το έτος 2012 με εξειδίκευση στα Οικονομικά και στην Διοίκηση επιχειρήσεων. Αποκόμισα εργασιακή εμπειρία ως λογιστής από το έτος 2000 τηρώντας βιβλία Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εταιρειών εκμετάλλευσης Σκαφών Αναψυχής και εταιρειών παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών. Είμαι συνιδρυτής της «Aegean Consulting» και υπεύθυνος για το Λογιστικό και Φορολογικό τμήμα..

Εξειδικεύομαι στον σχεδιασμό εταιρικών σχημάτων για την εξοικονόμηση φόρων και την διασφάλιση των συμφερόντων του επιχειρηματία. Είμαι υπεύθυνος για την λειτουργία 25 λογιστηρίων πελατών μου διαφόρων μεγεθών. Προετοιμάζω σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμούς με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επιβλέπω και διασφαλίζω την συμμόρφωση και ασφαλή λειτουργία των λογιστηρίων με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Συνεργάζομαι με Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των ετήσιων ελέγχων για την έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών. Επιβλέπω και κατευθύνω πλήρως την σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στο τμήμα λογιστηρίου για την πλήρη και επαρκή λειτουργία τους εκπαιδεύοντας κατάλληλα και όλους τους υπαλλήλους των λογιστηρίων. Κατέχω μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα μισθοδοσίας. Υποστηρίζω πλήρως λογιστικά και φορολογικά περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών με την εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων για την εξοικονόμηση φόρων και περιττών επιβαρύνσεων.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τα γραφεία μας διατίθενται, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες εταιρικής διεύθυνσης, φορολογικής έδρας, υποδοχής, συναντήσεων, γραμματειακής υποστήριξης και αλληλογραφίας.

Παρέχεται γραμματέας, εταιρικό email, τηλεφωνική γραμμή και αίθουσα συσκέψεων κατόπιν συνεννόησης.

ΑΘΗΝΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.