Λογιστικά

Η καταβολή από την εταιρεία ασφαλίστρων για την ατομική ασφάλιση (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) στελεχών της, μεταξύ των οποίων του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή κ.λπ., αποτελεί παροχή σε είδος, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει για κάθε εργαζόμενο το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό...

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που πλήττεται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), δημοσιεύτηκε την 25.2.2021 η Πρόσκληση του του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Πρόγραμμα "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων απο COVID-19 MME"....

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή...

Με την απόφαση Ε.2033/2021 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν έκπτωσης της δαπάνης διαφήμισης προσαυξημένη κατά 100%.Λεπτομέρειες από την απόφαση. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 20217. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4728/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Γ στο...