Λογιστικά

Παρατίθεται αυτούσια η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία.Άρθρο 71Α Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται...