Λογιστικά

Με απόφαση που ισχύει από 31.7.2020 και προβλέπεται ότι η δωρεά χρημάτων έως 150.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα της Α' κατηγορίας (γονείς-τέκνα), αντί για την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% που ισχύει από το πρώτο ευρώ. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν προγενέστερες δωρεές/γονικές παροχές του ιδίου γονέα προς το ίδιο τέκνο.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται είναι οι εξής:1. Mε την ψήφιση του νόμου ξεκινά η διαδικασία για την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για την παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, καθώς και για την αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ. Η...

Η καταβολή από την εταιρεία ασφαλίστρων για την ατομική ασφάλιση (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) στελεχών της, μεταξύ των οποίων του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή κ.λπ., αποτελεί παροχή σε είδος, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει για κάθε εργαζόμενο το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό...

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που πλήττεται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), δημοσιεύτηκε την 25.2.2021 η Πρόσκληση του του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Πρόγραμμα "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων απο COVID-19 MME"....

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή...

Με την απόφαση Ε.2033/2021 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν έκπτωσης της δαπάνης διαφήμισης προσαυξημένη κατά 100%.Λεπτομέρειες από την απόφαση. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 20217. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4728/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Γ στο...