Λογιστικά

Το πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο - αρχείο.Με απόφαση του ΣτΕ 2936/1988 έχει αποσαφηνιστεί ότι το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό αφού από τις διατάξεις δεν οριζόταν κάτι πιο συγκεκριμένο.Επίσης, τόσο από τον ΚΒΣ - ΚΦΑΣ ή τα ΕΛΠ, δεν προβλέπεται ειδικό δικαιολογητικό...

Oι φορολογούμενοι που έχουν δηλωθεί ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, φορολογούνται και στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα που αποκτούν στη χώρα μας. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες που έγιναν κατόπιν κάτοικοι εξωτερικού και για τους...

Με αφορμή την κατάκτηση του 1ου μας βραβείου, στο πλαίσιο συμμετοχής μας στα βραβεία Accounting Awards 2022, ο  Χρήστος Τριανταφυλόπουλος, Founding Partner της Aegean Consulting, παρευρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open TV....

Στην Aegean Consulting μας ενδιαφέρει η αναγνώριση να έρχεται από τα αποτελέσματα των εταιρειών που υποστηρίζουμε. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε το βραβείο μας στον κλάδο της Ναυτιλίας με θέμα Restructuring in the Shipping Industry, σε μια χρονιά με πάρα πολλές προκλήσεις για...

Το κίνητρο για προσαυξημένη έκπτωσης της διαφημιστικής δαπάνης όπως ίσχυε για το 2020 με προσαύξηση 100% και για το 2021 με προσαύξηση 60% εφαρμόζεται και στο φορολογικό έτος 2022, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό 30%. Στόχος είναι η τόνωση της αγοράς διαφήμισης και κατ' επέκταση του...

Αναλυτικότερα, με τη νέα απόφαση:παρατάθηκε έως την 31η Μαΐου 2022 η περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης τίθεται η 31η Μαρτίου 2022 ως νέα προθεσμία εντός της οποίας παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του...

Η Κύπρος σκοπεύει να θεσπίσει παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις εταιρείες που βρίσκονται σε κράτη μη συνεργάσιμα για τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από 31-12-2022 θα γίνεται παρακράτηση φόρου 17% στα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου σε...

Στο νέο προϋπολογισμό οριστικοποιούν μειώσεις που είχαν προσωρινό χαρακτήρα.Η νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22% και σε μόνιμη βάση. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες. Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και...

Από την Aegean Consulting οι εταιρείες «Τριανταφυλλόπουλος ΙΚΕ», Τριανταφυλλόπουλος ατομική» και «Aegean Consulting ΙΚΕ», από 01/01/2022 θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά βάσει της ΠΟΛ. 1003/2015 αρθ.14 παρ.2 βάσει των συμφωνητικών που έχουμε υπογράψει. Όλοι οι πελάτες μας θα λαμβάνουν τα τιμολόγια με τη μορφή PDF στο email τους,...

Ως Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται, σύμφωνα με το Παράρτημα των ΕΛΠ, η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης...