Τήρηση Βιβλίων Επιχειρήσεων

Σας διασφαλίζουμε εξοικονόμηση φόρου από 5% και πάνω, με νόμιμες διαδικασίες!

Η άριστη γνώση και εξοικείωση με μηχανογραφικές λύσεις υπόσχονται άριστα αποτελέσματα και τέλεια λογιστική λειτουργικότητα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις με λογιστήριο εντός (επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει μόνιμος λογιστής), παρακολουθώντας και εναρμονίζοντας όλες τις λειτουργίες ώστε να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Επίσης υποστηρίζουμε και όλες τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργεί λογιστήριο εντός, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά ώστε να καταχωρηθούν στα γραφεία μας και να καταλήξουν σε πλήρη λογιστικά αποτελέσματα.

 • Χρησιμοποιούμε Σύγχρονες Μηχανογραφικές λύσεις
 • Πραγματοποιούμε τις περισσότερες εργασίες μέσω internet κι έχουμε άμεση πληροφόρηση
 • Σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή ενημέρωση για την πορεία των εργασιών μας
 • Στηριζόμαστε στην 14ετη εμπειρία ως λογιστές Α’ Τάξης

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

 • Υπηρεσίες για όλες τις συνηθισμένες φορολογικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΦΜΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, κλπ).
 • Υπολογισμός δημοτικών κλπ φόρων.
 • Έλεγχος τιμολογίων και γενικότερα των λογιστικών εγγράφων που λαμβάνει και εκδίδει η επιχείρηση.
 • Καταχώρηση κινήσεων στους λογαριασμούς των τραπεζών (Όψεως, Χορηγήσεων κλπ) και μηνιαία συμφωνία.
 • Καταχώρηση κινήσεων επιταγών.
 • Εξέταση των εσόδων και εξόδων επόμενων χρήσεων σε σχέση με το λογιστικό και φορολογικό τους χειρισμό.
 • Τήρηση και ενημέρωση μητρώου παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων.
 • Έλεγχος και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, κλπ).
 • Προετοιμασία και κατάθεση ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και κατάθεση διάφορων παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποστήριξη από δικό μας συνεργάτη στον τακτικό ή προσωρινό φορολογικό έλεγχο, με διαρκή έλεγχο τήρησης των διαδικασιών και οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, από τους ελεγκτές του δημοσίου.
 • Υποστήριξη και υποβολή  ειδικών δηλώσεων συνοπτικών ελέγχων (Περαιώσεις) όποτε αυτές κατατεθούν

 

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.