ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Aegean Consulting διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην δημιουργία συστημάτων λειτουργίας του λογιστικού και οικονομικού τμήματος της επιχείρησης. Δημιουργεί συστήματα αρκετά επίπεδα ασφάλειας με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης και την αποφυγή λαθών και παραλείψεων.

  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος και προτάσεις βελτίωσης
  • Εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας για την αποφυγή απάτης
  • Αξιολόγηση λειτουργίας οικονομικών τμημάτων

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών