ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Aegean Consulting διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην δημιουργία συστημάτων λειτουργίας του λογιστικού και οικονομικού τμήματος της επιχείρησης. Δημιουργεί συστήματα αρκετά επίπεδα ασφάλειας με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης και την αποφυγή λαθών και παραλείψεων.

  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος και προτάσεις βελτίωσης
  • Εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας για την αποφυγή απάτης
  • Αξιολόγηση λειτουργίας οικονομικών τμημάτων

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

website (1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS-ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
site (10)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
site (9)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»