Άρθρα ενημέρωσης

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω Συγχωνεύσεων και Μετασχηματισμών Με νέο νόμο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, τη μεγέθυνση και την αύξηση της παραγωγικότητας τους μέσα από οικονομίες κλίμακας.Διαβάστε εδώ την συνέχεια του άρθρου του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου - ιδρυτή και CEO της Aegean...

 Κατατέθηκε νέο φορολογικό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φ.Π.Α. κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους...

Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν...

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον...

Προχωράει η σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα POS, με στόχο την καταστολή της φοροδιαφυγής.Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του 2023, η ΑΑΔΕ θα έχει άμεση εικόνα κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται σε μια επιχείρηση, από τον τρόπο πληρωμής και κίνησης των εισπράξεων μέχρι...

Τι είναι τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας;Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο επιτηδευματιών, είτε φυσικών, είτε νομικών προσώπων, η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο λόγο. Μπορεί να είναι και μεταξύ ενός επιτηδευματία και ενός ιδιώτη.Ποιος είναι υπόχρεος στην υποβολής των καταστάσεων...

Ειδικά για την Ψηφιακή κάρτα αναφέρεται:Το χρονοδιάγραμμα (που ισχύει αυτή την στιγμή) για το Ψηφιακό Ωράριο και την Ψηφιακή κάρτα για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ είναι το εξής :Απογραφή του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες έως 31/8/2022 για Τράπεζες...

Σκοπός του νόμουΣτις 26 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε ο νόμος 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις».Από τον νέο νόμο επιδιώκεται η παροχή φορολογικών αλλά και επιχειρηματικών κινήτρων με στόχο την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και φυσικά την μεγέθυνση...

Με τις νέες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η περίοδος χάριτος και παρέχεται ακολούθως η δυνατότητα εξόφλησης του επιστρεπτέου ποσού σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.