Άρθρα ενημέρωσης

Μελέτη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ηλεκτρονικό τσιγάρο : Υφιστάμενη κατάσταση, διεθνής εμπειρία και προτάσεις βελτίωσης

Παρουσιάζεται η μελέτη που έγινε απο την Aegean Consulting για λογαριασμό της Monster Group σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ηλεκτρονικό τσιγάρο   Monster Group Μελέτη για ΕΦΚ    

Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 3 Ιανουαρίου 2024 Δελτίο Τύπου Σε λειτουργία από 1/1/2024 ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη λειτουργία του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου από την 1/1/2024. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία του gov.gr που όμως ενοποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες μεταβίβασης κτηματογραφημένων ακινήτων. Όσοι πολίτες και συμβολαιογράφοι χρησιμοποιούν το Φάκελο Μεταβίβασης μέσω του https://akinita.gov.gr θα λαμβάνουν μεταγραφή (ή δικαιολογημένη απόρριψη) εντός μίας εργάσιμης ημέρας αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι προϋποθέσεις για τη «μεταγραφή σε μια ημέρα» είναι, πρώτον, να μην εκκρεμεί προηγούμενη πράξη στο ίδιο ακίνητο και δεύτερον, τα τέλη να πληρώνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Τα γραφειοκρατικά βήματα μειώνονται αισθητά με τη χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης αφού καταργούνται 4 δικαιολογητικά: 1. Το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής

Υποχρεωτικά QR Code και αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS στα παραστατικά από 01/01/2024

Οι αποδείξεις λιανικής, τα τιμολόγια και όλα τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να διαθέτουν QR Code και να αποδέχονται πληρωμές μέσω IRIS και να έχουν POS. Με την νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016) καθώς και οι υπόχρεοι για την αποδοχή πληρωμών IRIS, online payments (υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό). Υπόχρεοι Οι υποχρεώσεις της κυα αφορούν τους δικαιούχους πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β’

Αντισυνταγματική κρίθηκε από το ΣτΕ η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ΑΕ

Με βάση τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος αποθεματικά που ήταν αφορολόγητα με τον παλιό ΚΦΕ πλέον φορολογούνται κανονικά. Εταιρία που είχε σχηματίσει αποθεματικά αυτής της κατηγορίας προχώρησε υποβολή φορολογικής δήλωση με επιφύλαξη ότι οι διατάξεις που προέβλεπαν το καθεστώς φορολόγησης των αποθεματικών αυτών είναι αντισυνταγματικές, αφού συνιστούν ανεπίτρεπτη αναδρομική επιβολή φόρου. Η φορολογική αρχή απέρριψε την επιφύλαξη και στη συνέχεια η εταιρεία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο την έκανε δεκτή διατυπώνοντας ότι οι ρυθμίσεις του νέου ΚΦΕ για τη φορολόγηση των ένδικων αποθεματικών συνιστούν αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος, αφού επιβάλλουν αμέσως και υποχρεωτικώς φόρο σε ύλη η οποία κατά το σχηματισμό της ήταν αφορολόγητη. Η υπόθεση έφτασε μέχρι την Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία επίσης

Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις

Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις Είναι πλέον γεγονός πως μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει στην φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων έχουμε συχνά την σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Η σύσταση εταιρειών ακινήτων απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ακίνητα μεγαλύτερης αξίας και κυρίως σε όσους εισπράττουν ενοίκια από αυτά τα ακίνητα. Η μεγάλη μείωση του φόρου μεταβίβασης και ο μηδενικός φόρος σε περιπτώσεις γονικής παροχής και δωρεάς μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ έχουν δώσει την δυνατότητα σε αρκετές οικογένειες και όχι μόνο να προχωρήσουν στις συστάσεις εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Επίσης ο πολύ χαμηλός και σταθερός φόρος εισοδήματος των εταιρειών είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για την σύσταση εταιρείας ακινήτων. Η εξοικονόμηση φόρων λόγω της μεταφοράς των

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου στο Finance Pro

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω Συγχωνεύσεων και Μετασχηματισμών Με νέο νόμο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, τη μεγέθυνση και την αύξηση της παραγωγικότητας τους μέσα από οικονομίες κλίμακας. Διαβάστε εδώ την συνέχεια του άρθρου του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου – ιδρυτή και CEO της Aegean Consulting – στο Finance Pro.  

Αλλαγές σε τρέχοντα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα

 Κατατέθηκε νέο φορολογικό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φ.Π.Α. κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.  Σε 24 δόσεις ο ΕΦΚΑ – από 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα – αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί

Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022. Ειδικότερα, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προβλέπονται τα εξής: Εξαντλώντας κάθε δυνατό χρονικό περιθώριο, παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/01/2023, η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής. Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μελέτη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ηλεκτρονικό τσιγάρο : Υφιστάμενη κατάσταση, διεθνής εμπειρία και προτάσεις βελτίωσης

Παρουσιάζεται η μελέτη που έγινε απο την Aegean Consulting για λογαριασμό της Monster Group σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ηλεκτρονικό τσιγάρο   Monster Group Μελέτη για ΕΦΚ    

Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 3 Ιανουαρίου 2024 Δελτίο Τύπου Σε λειτουργία από 1/1/2024 ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη λειτουργία του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου από την 1/1/2024. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία του gov.gr που όμως ενοποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες μεταβίβασης κτηματογραφημένων ακινήτων. Όσοι πολίτες και συμβολαιογράφοι χρησιμοποιούν το Φάκελο Μεταβίβασης μέσω του https://akinita.gov.gr θα λαμβάνουν μεταγραφή (ή δικαιολογημένη απόρριψη) εντός μίας εργάσιμης ημέρας αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι προϋποθέσεις για τη «μεταγραφή σε μια ημέρα» είναι, πρώτον, να μην εκκρεμεί προηγούμενη πράξη στο ίδιο ακίνητο και δεύτερον, τα τέλη να πληρώνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Τα γραφειοκρατικά βήματα μειώνονται αισθητά με τη χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης αφού καταργούνται 4 δικαιολογητικά: 1. Το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής

Υποχρεωτικά QR Code και αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS στα παραστατικά από 01/01/2024

Οι αποδείξεις λιανικής, τα τιμολόγια και όλα τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να διαθέτουν QR Code και να αποδέχονται πληρωμές μέσω IRIS και να έχουν POS. Με την νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016) καθώς και οι υπόχρεοι για την αποδοχή πληρωμών IRIS, online payments (υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό). Υπόχρεοι Οι υποχρεώσεις της κυα αφορούν τους δικαιούχους πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β’

Αντισυνταγματική κρίθηκε από το ΣτΕ η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ΑΕ

Με βάση τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος αποθεματικά που ήταν αφορολόγητα με τον παλιό ΚΦΕ πλέον φορολογούνται κανονικά. Εταιρία που είχε σχηματίσει αποθεματικά αυτής της κατηγορίας προχώρησε υποβολή φορολογικής δήλωση με επιφύλαξη ότι οι διατάξεις που προέβλεπαν το καθεστώς φορολόγησης των αποθεματικών αυτών είναι αντισυνταγματικές, αφού συνιστούν ανεπίτρεπτη αναδρομική επιβολή φόρου. Η φορολογική αρχή απέρριψε την επιφύλαξη και στη συνέχεια η εταιρεία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο την έκανε δεκτή διατυπώνοντας ότι οι ρυθμίσεις του νέου ΚΦΕ για τη φορολόγηση των ένδικων αποθεματικών συνιστούν αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος, αφού επιβάλλουν αμέσως και υποχρεωτικώς φόρο σε ύλη η οποία κατά το σχηματισμό της ήταν αφορολόγητη. Η υπόθεση έφτασε μέχρι την Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία επίσης

Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις

Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις Είναι πλέον γεγονός πως μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει στην φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων έχουμε συχνά την σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Η σύσταση εταιρειών ακινήτων απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ακίνητα μεγαλύτερης αξίας και κυρίως σε όσους εισπράττουν ενοίκια από αυτά τα ακίνητα. Η μεγάλη μείωση του φόρου μεταβίβασης και ο μηδενικός φόρος σε περιπτώσεις γονικής παροχής και δωρεάς μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ έχουν δώσει την δυνατότητα σε αρκετές οικογένειες και όχι μόνο να προχωρήσουν στις συστάσεις εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Επίσης ο πολύ χαμηλός και σταθερός φόρος εισοδήματος των εταιρειών είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για την σύσταση εταιρείας ακινήτων. Η εξοικονόμηση φόρων λόγω της μεταφοράς των

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου στο Finance Pro

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω Συγχωνεύσεων και Μετασχηματισμών Με νέο νόμο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, τη μεγέθυνση και την αύξηση της παραγωγικότητας τους μέσα από οικονομίες κλίμακας. Διαβάστε εδώ την συνέχεια του άρθρου του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου – ιδρυτή και CEO της Aegean Consulting – στο Finance Pro.  

Αλλαγές σε τρέχοντα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα

 Κατατέθηκε νέο φορολογικό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φ.Π.Α. κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.  Σε 24 δόσεις ο ΕΦΚΑ – από 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα – αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί

Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022. Ειδικότερα, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προβλέπονται τα εξής: Εξαντλώντας κάθε δυνατό χρονικό περιθώριο, παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/01/2023, η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής. Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά