Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού (πλατφόρμες τύπου AirBNB κ.λπ.)

Με το άρθρο 39Α του Κ.Φ.Ε. ρυθμίζεται, από 1.1.2017 και εφεξής, το ζήτημα της φορολόγησης του εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού (πλατφόρμες τύπου AirBNB κ.λπ., σχετ. άρθρο 111 του ν. 4446/2016).

Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό, το οποίο εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής, ορίζεται ότι:

• το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με την αντίστοιχη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων (συντελεστές από 15% έως 45%, ανάλογα με το κλιμάκιο εισοδήματος) εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

• Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) και φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (συντελεστής πρώτου κλιμακίου 22% έως 20.000 € εισόδημα, χωρίς αφορολόγητο όριο).

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε., ότι το εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα αυτά από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Δεδομένου, όμως, ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., «όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα», κρίνουμε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω ερμηνευτικής επεξήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εν λόγω εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Επισημαίνουμε ότι μεταβολές επήλθαν επίσης και στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις, τις δηλωτικές υποχρεώσεις, τις κυρώσεις, θέματα ελέγχου και άλλα θέματα σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Μπορείτε να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο άρθρο πατώντας εδώ.

Σχετ. Άρθρο 39Α του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) & άρθρο 83 του ν. 4472/2017.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους