Τροποποίηση αποφάσεων επιστρεπτέας προκαταβολής

Με τις νέες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η περίοδος χάριτος και παρέχεται ακολούθως η δυνατότητα εξόφλησης του επιστρεπτέου ποσού σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή. Τροποποιήσεις επέρχονται και στις διατάξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης.  Επίσης επαναρυθμίζεται το ζήτημα του χειρισμού των περιπτώσεων στις οποίες κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων των εν λόγω αποφάσεων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων. Τέλος, προστίθενται διατάξεις στις αρχικές αποφάσεις και για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους