Özel sermaye şirketi – Anonim şirket – Eğlence gemileri denizcilik şirketiGayrimenkul, Tekne ve Diğer Varlıkların Katılımı

Özel sermaye şirketi – Anonim şirket – Eğlence gemileri denizcilik şirketikuruluşu sırasında, ortaklardan – hissedarların genellikle gayrimenkul veya tekne gibi varlıkları nakit yerine katkıda bulunmak istediklerini sıkça görmekteyiz (aynı değerde katkılar). Gayrimenkul, tekne veya diğer varlıkların aynı değerde katkıları durumunda, ticari değerlerinin değerlendirme raporu gereklidir. Aegean Consulting, Özel sermaye şirketi – Anonim şirket – Eğlence gemileri denizcilik şirketi’ya katkı amacıyla tüm varlıkların değerlendirme raporunu tamamen tamamlamayı üstlenmektedir. Benzer şekilde, şirketin – hissedarların sermayesini artırmak amacıyla gayrimenkul, tekne veya diğer varlıkların katkısı da gerçekleşebilir. Sermaye artışı amacıyla varlık katkıları durumunda, değerlendirme raporuyla belirlenen değer üzerinden Sermaye Birikimi Vergisi uygulanmaktadır. Özel sermaye şirketi – Anonim şirket – Eğlence gemileri denizcilik şirketisermayesine gayrimenkul katkısı, önceden %3 oranında gayrimenkul devir vergisi ödendikten sonra noter tasdikli belge ile zorunlu olarak yapılır, bu vergi de genellikle objektif değerden yüksek olan değerlendirme raporu ile belirlenen gayrimenkulün değeri üzerinden hesaplanır. Ayrıca, gayrimenkul katkısı için, gayrimenkulün tamamen düzenlendiğini ve katkıda bulunulacak gayrimenkul için tam bir dosyanın bulunması gerektiğini (elektronik bina kimliği vb.) dikkate almalıyız.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

No posts found