İNTERNET ÜZERINDEN TANITIM IÇIN YAPILAN HARCAMALAR “TELIF ÜCRETI” OLARAK KABUL EDILIR

DDE 811/2023 kararıyla, Yunan işletmelerinin yabancı işletmelere internet üzerinden reklam yayını için yaptığı harcamaların, telif haklarının ödemesi olarak kabul edildiği ve anılan ödemeler üzerinden %5-20 oranında vergi kesintisinin yapılması ve öngörülen verginin ödenmesi gerektiği yönünde bir yorum yapılmıştır. Ayrıca, beyanname verilmemesi durumunda, 59. maddeye göre %50 oranında veya 54. maddeye göre 100 veya 500 Euro tutarında ceza uygulanır.

Bu durum birçok sorunu beraberinde getirmektedir çünkü bu ödemelerin büyük bir kısmı, kendi ödemelerinde hiçbir şekilde vergi kesintisi kabul etmeyen büyük çokuluslu şirketlere yapılmaktadır. Bu da gerçekte vergi kesintisinin Yunan işletmelerini yüklemesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu ödemelerin hangilerinin gerçekten telif hakları olduğunu ve hangilerinin reklam olduğunu güvenle ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla, Yunan işletmelerine ek maliyet yüklenmesi kaçınılmazdır. Ayrıca vergi kaçırmanın önlenmesi için ödemeleri alan işletmenin resmi kaynaklardan merkezinin belirlenmesi gereken bir idari süreç de bulunmaktadır, böylelikle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uygulanabilir hale gelir.

 

 

Christos Triantafyllopoulos’un, Aegean Consulting’in Kurucusu ve CEO’su, makalesi.

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle uzman tavsiyelerinin yerini almaz

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

No posts found