Το νέο καθεστώς των ηλεκτρονικών συναλλαγών από 1/1/2020

Με την εφαρμογή του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ A’ 201/12.12.2019) ενεργοποιείται νέα κλίμακα που ορίζει το ύψος των συνολικών ηλεκτρονικών συναλλαγών που πρέπει να διενεργούν πλέον όλοι οι φορολογούμενοι από 1/1/2020 ανάλογα με το εισόδημα τους.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος ανεξαρτήτου πηγής. Πρακτικά αντίθεση με ότι ίσχυε εως 31/12/2019 υπόχρεοι πλέον σε πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι οι φορολογούμενοι που το εισόδημά του δεν προέρχεται μόνο από μισθωτή εργασία και συντάξεις αλλά και από επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικά ακόμα και έσοδα από ακίνητα.

 ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2019 2020 (30%)  ΔΙΑΦΟΡΑ
5.000 500 1.500  1.000
7.000 700 2.100  1.400
8.000 800 2.400  1.600
9.000 900 2.700  1.800
10.000 1.000 3.000  2.000
11.000 1.150 3.300  2.150
12.000 1.300 3.600  2.300
13.000 1.450 3.900  2.450
14.000 1.600 4.200  2.600
15.000 1.750 4.500  2.750
16.000 1.900 4.800  2.900
17.000 2.050 5.100  3.050
18.000 2.200 5.400  3.200
19.000 2.350 5.700  3.350
20.000 2.500 6.000  3.500
25.000 3.250 7.500  4.250
30.000 4.000 9.000  5.000
35.000 5.000 10.500  5.500
40.000 6.000 12.000  6.000
45.000 7.000 13.500  6.500
50.000 8.000 15.000  7.000

 

Η χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτα είναι πλέον απαραίτητη για την αποφυγή πληρωμής έξτρα φόρου αφού στην περίπτωση που δε συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα υπολογίζεται και θα απαιτείται φόρος ύψους 22% επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής . Για παράδειγμα, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 2020 ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 4.500 ευρώ. Στην περίπτωση που εμφανίσει λιγότερες, π.χ. 3.500 ευρώ, τότε στη διαφορά των 1.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος 22%, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 220 ευρώ (1.000 Χ 22%).
1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Θα λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα του φορολογουμένου και όχι τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
2.Για φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 66.667 ευρώ προβλέπεται ανώτατο όριο 20.000 ευρώ στο ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσιο πραγματικό εισόδημα άνω των 66.667 ευρώ θα αρκεί να καλύψουν ποσό δαπανών 20.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά χαμηλότερα του 30%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 80.000 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσει αποδείξεις ύψους 20.000 ευρώ και όχι 24.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματός του.
3. Φορολογούμενοι που θα έχουν πραγματοποιήσει το 2020 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
4. Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.
5. Στις δαπάνες που θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του ποσοστού αυτού περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα έξοδα κάθε νοικοκυριού, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών,
ομολόγων κ.λπ.).

Αναλυτικά οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του νόμου κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αλκοολούχα ποτά και καπνός
• Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη, δαπάνες επισκευής και συντήρησης κατοικίας
• Ενδυση και υπόδηση.
• Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού (διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού, υπολογιστές, κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα, κινηματογράφος, συναυλίες, μουσεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών, καύσιμα, λιπαντικά κ.ά.)
• Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα, κινηματογράφος, συναυλίες, μουσεία)
• Επικοινωνίες (Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες)
• Εκπαίδευση (Δίδακτρα για προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)
• Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία

6. Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

7.Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα εξαιρούνται πλήρως:
• Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
• Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
• Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
• Φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
• Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
• Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
• Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
• Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
• Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
• Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
• Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
• Οι φυλακισμένοι.

Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρείται καθολικά από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας 30% του συνολικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος ,όχι μόνο ηλεκτρονικά.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ