Τι ισχύει για τα εισοδήματα των κατοίκων του εξωτερικού.

Oι φορολογούμενοι που έχουν δηλωθεί ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, φορολογούνται και στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα που αποκτούν στη χώρα μας. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες που έγιναν κατόπιν κάτοικοι εξωτερικού και για τους αλλοδαπούς που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Έτσι, ένα φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που εισπράττει εντός Ελλάδος, όπως ενοίκια, για μερίσματα από μετοχές Ελληνικών εταιρειών, για κέρδη από συμμετοχές σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές εταιρείες, για τόκους καταθέσεων σε ημεδαπές Τράπεζες και για μισθούς από εργοδότη στην Ελλάδα.

Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που ζουν σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας/ ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, κλπ), θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι, έχει γίνει πλέον δεκτό από τη Φορολογική Διοίκηση ότι στην έννοια του φόρου εισοδήματος που «καλύπτουν» οι ΣΑΔΦ εμπίπτει και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης η οποία όμως είναι προς κατάργηση πλέον.

Οι διμερείς Συμβάσεις δεν είναι όλες ίδιες, στην πλειοψηφία τους έχουν κάποιες ομοιότητες όπως για παράδειγμα ότι τα έσοδα από ακίνητα φορολογούνται στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (με συγκεκριμένους συντελεστές) στη χώρα που προκύπτoυν, τα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα φορολογικής κατοικίας του επαγγελματία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά ισχύουν πάντα καθώς υπάρχουν συμβάσεις παλιές που δεν έχουν επικαιροποιηθεί και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που αποκτούν στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι φορολογικού κάτοικοι Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. και αποκτούν τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος στην Ελλάδα ή αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό, ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν έχουμε εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.

Επίσης, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού πρέπει να εξετάζει πάντα αν με βάσει την φορολογική νομοθεσία της χώρας της φορολογικής του κατοικίας, υποχρεούται να δηλώσει και εκεί το εισόδημα που απέκτησε στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση που συναντάται συχνά θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στην χώρα μας για το εισόδημα αυτό, έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή, καθώς είναι κάτι που επίσης ισχύει αρκετές φορές, θέλει όμως σωστό χειρισμό εξ αρχής.

Τέλος να τονίσουμε ότι για τους κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύον τα τεκμήρια διαβίωσης, συνεπώς ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα φορολογηθεί ποτέ για το τεκμήριο διατήρησης π.χ. αυτοκινήτου ή παραθεριστικής κατοικίας στην Ελλάδα. Επίσης, στα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζονται ούτε τα τεκμήρια αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην χώρα μας (π.χ. τόκους καταθέσεων). Άρα επίσης θέλει προσοχή πριν την αγορά περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να δηλώσουν στην Ελλάδα φορολογικό εκπρόσωπο με κατοικία και διεύθυνση στην Ελλάδα, ο οποίος θα λαμβάνει την αλληλογραφία τους με τη Φορολογική Διοίκηση. Ο φορολογικός εκπρόσωπος, δε φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού. Απλά ενημερώνεται για τα θέματα που προκύπτουν για τον κάτοικο εξωτερικού.

Φορολογία ακινήτων

Οι κάτοικοι εξωτερικού πληρώνουν κανονικά σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων ή ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου(επικαρπίας, ψιλής κυριότητας, κλπ.) το οποίο βρίσκεται στη χώρα μας. Ωστόσο, για τους πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ, παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν ακίνητο στην Ελλάδα οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων (Ε9) του ή των ακινήτων τους και να δηλώνουν τις σχετικές μεταβολές τους. Διότι με βάση αυτή τη δήλωση βεβαιώνεται ο ετησίως ΕΝΦΙΑ όπως γίνεται και για τους υπόλοιπους κατοίκους Ελλάδας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ