πλειστηριασμοί

Έρχονται κατασχέσεις για όσους χρωστούν πάνω από 300.000 ευρώ

Στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι μεγαλοοφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα όσοι χρωστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους οφειλέτες σχεδιάζεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν περάσει εικονικά σε συγγενικά τους πρόσωπα. Συγκεκριμένα θα ενεργοποιηθούν διατάξεις και μέτρα που προβλέπουν αγωγές καταδολίευσης σε όσους έχουν μεταβιβάσει τα ακίνητά τους σε συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεση. Πλειστηριασμοί Ταυτόχρονα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η αναγγελία πλειστηριασμών για ακίνητα που έχει κατασχέσει το Δημόσιο για όσους οφείλουν περισσότερα από 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.publicrevenue.gr. Σκοπός της ΓΓΔΕ είναι η διασύνδεση της ιστοσελίδας και με άλλες, όπως η ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Έρχονται κατασχέσεις για όσους χρωστούν πάνω από 300.000 ευρώ

Στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι μεγαλοοφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα όσοι χρωστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους οφειλέτες σχεδιάζεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν περάσει εικονικά σε συγγενικά τους πρόσωπα. Συγκεκριμένα θα ενεργοποιηθούν διατάξεις και μέτρα που προβλέπουν αγωγές καταδολίευσης σε όσους έχουν μεταβιβάσει τα ακίνητά τους σε συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεση. Πλειστηριασμοί Ταυτόχρονα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η αναγγελία πλειστηριασμών για ακίνητα που έχει κατασχέσει το Δημόσιο για όσους οφείλουν περισσότερα από 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.publicrevenue.gr. Σκοπός της ΓΓΔΕ είναι η διασύνδεση της ιστοσελίδας και με άλλες, όπως η ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας