γεωργικά προϊόντα

Επιδότηση έως 75% από τη δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του επιδοτούμενου προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», Π3-73-2.3,για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα). Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) Γάλα Αυγά Μέλι Ζωοτροφές Δημητριακά Ελαιούχα Προϊόντα Οπωροκηπευτικά Οίνος Ξύδι Άνθη Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό   Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή

Επιδότηση έως 75% από τη δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του επιδοτούμενου προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», Π3-73-2.3,για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα). Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) Γάλα Αυγά Μέλι Ζωοτροφές Δημητριακά Ελαιούχα Προϊόντα Οπωροκηπευτικά Οίνος Ξύδι Άνθη Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό   Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή