ΕΜΠΟΡΙΟ

Πώς αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Η επέκταση της χορήγησης αδειών για λειτουργία φαρμακείου σε μη φαρμακοποιούς, ο περιορισμός της υποχρεωτικής συμμετοχής του φαρμακοποιού στο 20% του μ/κ και η δημιουργία αλυσίδων μέσω ΕΠΕ είναι τα βασικά σημεία τα οποία προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας που εκδόθηκε χθες, δίνοντας τέλος στο σίριαλ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Η απόφαση αυτή απέχει δραματικά από τις προσδοκίες των φαρμακοποιών, οι οποίοι μιλούν για «άνευ όρων παράδοση της υγείας του Ελληνα πολίτη στα καρτέλ και τα ολιγοπώλια». Σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας-μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση

Πώς αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Η επέκταση της χορήγησης αδειών για λειτουργία φαρμακείου σε μη φαρμακοποιούς, ο περιορισμός της υποχρεωτικής συμμετοχής του φαρμακοποιού στο 20% του μ/κ και η δημιουργία αλυσίδων μέσω ΕΠΕ είναι τα βασικά σημεία τα οποία προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας που εκδόθηκε χθες, δίνοντας τέλος στο σίριαλ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Η απόφαση αυτή απέχει δραματικά από τις προσδοκίες των φαρμακοποιών, οι οποίοι μιλούν για «άνευ όρων παράδοση της υγείας του Ελληνα πολίτη στα καρτέλ και τα ολιγοπώλια». Σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας-μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση