ακίνητο

Πώληση ακινήτου, πάγωμα, ακόμα και διαγραφή του 50% της οφειλής

Η αντίστροφη μέτρηση στον νέο τρόπο διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση έχει ήδη ξεκινήσει και η επόμενη μέρα σε τίποτε δεν θα θυμίζει τον μέχρι σήμερα χειρισμό του προβλήματος. Αθόρυβα αλλά μεθοδικά το σκηνικό έχει αλλάξει άρδην με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών, την πρόσφατη αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που σπάει το ταμπού της πώλησης του ακινήτου στην αντικειμενική του αξία, επιτρέποντας την πώλησή του στην εμπορική τιμή και μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ρευστοποίησης σε 3-5 χρόνια, από 10 χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα τράπεζες έχουν έτοιμα όχι μόνο τα νέα προϊόντα αλλά και τις νέες διαδικασίες και κυρίως την τεχνογνωσία που φέρνουν από χώρες όπως η Ισπανία για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Τα νέα όπλα στη

Πώληση ακινήτου, πάγωμα, ακόμα και διαγραφή του 50% της οφειλής

Η αντίστροφη μέτρηση στον νέο τρόπο διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση έχει ήδη ξεκινήσει και η επόμενη μέρα σε τίποτε δεν θα θυμίζει τον μέχρι σήμερα χειρισμό του προβλήματος. Αθόρυβα αλλά μεθοδικά το σκηνικό έχει αλλάξει άρδην με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών, την πρόσφατη αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που σπάει το ταμπού της πώλησης του ακινήτου στην αντικειμενική του αξία, επιτρέποντας την πώλησή του στην εμπορική τιμή και μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ρευστοποίησης σε 3-5 χρόνια, από 10 χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα τράπεζες έχουν έτοιμα όχι μόνο τα νέα προϊόντα αλλά και τις νέες διαδικασίες και κυρίως την τεχνογνωσία που φέρνουν από χώρες όπως η Ισπανία για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Τα νέα όπλα στη