δηλώσεις φορολογίας

Ενημέρωση για φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2023

Με αφορμή την προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν για τη συμπλήρωση και αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης. Συγκεκριμένα : – Έγκυρο email – Δωρεές Χρηματικών Ποσών – Εγκατάσταση κουφωμάτων – φυσικού αερίου και τυχόν ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου – Εισοδήματα από ακίνητα (αναλυτικά ανά κατοικία & ΑΦΜ μισθωτή) – Εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) – Μισθώματα που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία και λοιπές κατοικίες & κατοικίες τέκνων που σπουδάζουν – Δίδακτρα φροντιστηρίων – Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και βεβαίωση διδάκτρων (προς διασταύρωση, είναι προ συμπληρωμένα στη δήλωση) & πληρωμές σε βοηθητικό προσωπικό (οδηγοί, δάσκαλοι,  οικιακοί βοηθοί, κλπ.) – Διατροφή λόγω διαζυγίου – Βεβαιώσεις αναπηρίας 67%

Ενημέρωση για φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2023

Με αφορμή την προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν για τη συμπλήρωση και αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης. Συγκεκριμένα : – Έγκυρο email – Δωρεές Χρηματικών Ποσών – Εγκατάσταση κουφωμάτων – φυσικού αερίου και τυχόν ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου – Εισοδήματα από ακίνητα (αναλυτικά ανά κατοικία & ΑΦΜ μισθωτή) – Εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) – Μισθώματα που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία και λοιπές κατοικίες & κατοικίες τέκνων που σπουδάζουν – Δίδακτρα φροντιστηρίων – Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και βεβαίωση διδάκτρων (προς διασταύρωση, είναι προ συμπληρωμένα στη δήλωση) & πληρωμές σε βοηθητικό προσωπικό (οδηγοί, δάσκαλοι,  οικιακοί βοηθοί, κλπ.) – Διατροφή λόγω διαζυγίου – Βεβαιώσεις αναπηρίας 67%