Σε λειτουργία οι εφαρμογές για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ανοικτό είναι το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 και την υποβολή τους από περίπου 6 εκατ. φορολογούμενους. Τα πρώτα πέντε λεπτά λειτουργίας του συστήματος υποβλήθηκαν 100 δηλώσεις, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Tέθηκε σε λειτουργία από το απόγευμα της Πέμπτης 6 Απριλίου η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μέσω της εφαρμογής αυτής είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης και των συνοδευτικών εντύπων Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα και Ε3 για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η εφαρμογή λειτουργεί μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημιουργήθηκε από το τεχνικό επιτελείο της Α.Α.Δ.Ε. και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Λειτουργεί όμως, προς το παρόν, και από την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας της εφαρμογής υποβλήθηκαν 100 δηλώσεις, προφανώς από φορολογούμενους που δεν είχαν να συμπληρώσουν από μόνοι τους πολλά στοιχεία ούτε ήταν υπόχρεοι υποβολής εντύπων Ε2 και Ε3.

Περίπου 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται πλέον να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του έτους 2016. Όπως τόνισαν σε συνέντευξη τύπου ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής και οι συνεργάτες του η νέα ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. είναι πιο εύχρηστη στην πλοήγησή της από τους φορολογούμενους καθώς σε κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή που ενσωματώνει περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που καθοδηγούν εύκολα και γρήγορα τους χρήστες.

Οι καινοτομίες στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής

Βάσει των όσων ανέφερε ο κ. Πιτσιλής φέτος κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων εφαρμόζονται οι ακόλουθες καινοτομίες:

1) Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε φορολογούμενο να δηλώσει αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού του λογαριασμού ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης είναι χρεωστικό. Η ίδια δυνατότητα δίδεται ξεχωριστά και στη σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Μπορεί δηλαδή και η σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης να δηλώσει ΙΒΑΝ δικού του λογαριασμού και έτσι να δηλωθούν δύο λογαριασμοί. Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορολογικές οφειλές προς διευκόλυνση των φορολογουμένων.

2) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, η οποία έπρεπε κανονικά να είχε γίνει από το 2008. Όπως διευκρίνισαν ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και οι συνεργάτες του, υπάρχουν ακόμη φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν δηλώσεις μεταβολών για την αλλαγή των Κ.Α.Δ. των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με το νέο σύστημα κωδικοποίησης που τέθηκε σε ισχύ από το 2008. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν προχώρησαν ακόμη και μέχρι σήμερα σ’ αυτήν την τροποποίηση δεν θα μπορούν να υποβάλουν το Ε3 αν προηγουμένως δεν προχωρήσει σ’ αυτήν. Η δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. είναι επιτρεπτή μέσα από την ίδια την εφαρμογή στην οποία είναι διαθέσιμος ο κατάλογος των νέων Κ.Α.Δ. για τη διευκόλυνση των λογιστών και των φορολογουμένων.

3) Παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης για συζύγους ή για μέρη συμφώνων συμβίωσης που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθαριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.

4)Στο περιβάλλον της νέας ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. η αρχική σελίδα κάθε ηλεκτρονική εφαρμογής είναι πολύ εύχρηστη καθώς περιλαμβάνει:
-Περιληπτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
-Ενημέρωση για τις προθεσμίες εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης την οποία διεκπεραιώνει η εφαρμογή.
-Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα χρήση της εφαρμογής.
-Αρχείο κειμένου σε μορφή pdf με απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα των φορολογουμένων σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις για την σωστή χρήση της εφαρμογής συμπλήρωσης του Ε1).
-Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Ήδη στην εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείου pdf το βιβλιάριο αναλυτικών οδηγιών συμπλήρωσης του Ε1.
-Όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εγκύκλιοι.

Σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε η Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. κα Σοφία Σεχπερίδου, τα στοιχεία για τους τόκους που πιστώθηκαν το 2016 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων δεν έχουν ακόμη “φορτωθεί” για συμπλήρωση σε όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1. Η “φόρτωση” των στοιχείων από το ογκώδες αρχείο με όλα τα σχετικά δεδομένα (25 εκατομμύρια εγγραφές) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Ουσιαστικά, από αύριο όσοι φορολογούμενοι εισέρχονται στο σύστημα θα μπορούν να δουν τι ποσά τόκων έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το 2016 και να μεταφέρουν τα ποσά αυτά στους κωδικούς 667-668 του πίνακα 4Δ1.

Επιπλέον, σύμφωνα με την κα Σεχπερίδου, τα στοιχεία για τις αποδοχές που εισέπραξαν το 2016 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθώς και τα στοιχεία για τους φόρους που αναλογούν και τους φόρους που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές αυτές έχουν προσυμπληρωθεί στα ηλέκτρονικά έντυπα Ε1 των φορολογουμένων εφόσον οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμη οι βεβαιώσεις τα στοιχεία αυτά δεν θα φαίνονται προσυμπληρωμένα.

Οι αλλαγές στο φετινό Ε1

Το έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης έχει τουλάχιστον 13 αλλαγές σε διάφορα σημεία του. Σύμφωνα με το στέλεχος της Α.Α.Δ.Ε. κ. Αθ. Σαφαρή αλλά και με βάση τα όσα διευκρινίζονται στο αναλυτικό βιβλιάριο οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης, οι αλλαγές που επήλθαν φέτος στο Ε1 έχουν ως εξής:

Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία
1) Προστέθηκε νέος κωδικός 320, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του ενός εκ των δύο συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία από τον άλλο. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 2 του Ε1 ο κωδικός 319 για το σύζυγο ή 320 για τη σύζυγο μπορεί να είναι προσυμπληρωμένος δηλώνοντας ότι ο ένας εκ των δύο έχει τη φορολογική κατοικία του στο εξωτερικό.

2) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 021-022, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, προκειμένου να δικαιούνται κι αυτοί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636-9.545 ευρώ.

3) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 037-038, oι κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο φορολογούμενος που ασκεί αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι “κατ’ επάγγελμα αγρότης” σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι φορολογούμενοι αυτής της περίπτωσης κατοχυρώνουν αυτόματα το δικαίωμα έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, τα εισοδήματα που απέκτησαν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες το 2016 από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας θα φορολογηθούν και φέτος αυτοτελώς, όχι όμως στο σύνολό τους με 13% από το πρώτο ευρώ, αλλά με βάση φορολογική κλίμακα, στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου 22%-45%. Ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή των συντελεστών της κλίμακας αυτής θα μειωθεί έως και 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου (άγαμος χωρίς τέκνα, έγγαμος με 1,2,3 ή περισσότερα τέκνα κ.λπ.). Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν φοροελαφρύνσεις σε αγρότες με φορολογητέο εισόδημα μέχρι 21.500 ευρώ.

4) Οι κωδικοί 011-012 δεν συμπληρώνονται πλέον από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματός τους. Τα πρόσωπα αυτά ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής, οι Βουλευτές, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες, οι Ευρωβουλευτές, οι Δήμαρχοι, οι Διοικητές των Ανεξάρτητων Αρχών και των ν.π.δ.δ.. Ο λόγος για τον οποίο επήλθε η μεταβολή αυτή είναι το γεγονός ότι με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν με συντελεστή 8% στο σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων των παραπάνω προσώπων. Οι κωδικοί 011-012 πρέπει να συμπληρωθούν πλέον από βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι οποίοι διαθέτουν ποσά των αποζημιώσεών τους ή των συντάξεων τους στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων, ώστε για τα ποσά αυτά να μη φορολογηθούν!

5) Καταργήθηκαν οι κωδικοί 007-008, τους οποίους συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς εκπτώσεων και απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ίσχυε στα συγκεκριμένα νησιά καταργήθηκε από την 1η-1-2016.

Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις
6) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 395-396, στους οποίους δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που
καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για το οποίο δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, ώστε να φορολογηθεί με την νέα αυτοτελή κλίμακα που προβλέπει το άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

7) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 115-116, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση εκτάσεων γης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί το ακαθάριστο εισόδημα από την υπεκμίσθωση εκτάσεων γης.

8) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 117-118, στους οποίους οι υπεκμισθωτές εκτάσεων γης πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των ενοικίων που έχουν καταβάλει, ώστε αυτά να αφαιρεθούν (να εκπέσουν) από τα εισοδήματα που θα δηλώσουν στους κωδικούς 115-116.

Πίνακας 6: Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη
9) Στους κωδικούς 661-662, διευκρινίζεται ότι, εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πρέπει να δηλώνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων και λοιπών απασχολουμένων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης). Σημειώνεται ότι τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.

10) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 421-422, στους οποίους πρέπει να συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, προκειμένου τα τέλη χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών να χρεωθούν στους ενοικιαστές.

Πίνακας 7: Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο
11) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055 – 056. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους το 2016 χρηματοδότησαν (δώρισαν χρήματα σε) πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Κι αυτό διότι το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων εκπίπτει μέχρι τα 20.000 ευρώ εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου που έδωσε τα χρήματα!

12) Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057 -058, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει εντός του 2016 υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτής της κατηγορίας η ιδιωτική χρηματοδότηση εκπίπτει, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου που την πραγματοποίησε!

13) Στο κάτω μέρος της 4ης σελίδας κάθε εντύπου Ε1 που υποβάλλεται από εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης υπάρχουν χώροι για τη δήλωση δύο τραπεζικών λογαριασμών με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων αριθμών IBAN. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του εντύπου εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο οι έγγαμοι ή οι “συμβιούντες” φορολογούμενοι προτρέπονται να δηλώσουν τους IBAN των λογαριασμών τους προκειμένου να διευκολυνθούν σε μελλοντικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρου που δικαιούνται με οφειλές τους, ώστε αυτοί να γίνονται αυτόματα.

Με νομοθετική ρύθμιση η προθεσμία υποβολής

Ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε τέλος ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων θα καθοριστεί με νομοθετική ρύθμιση (σ.σ. πιθανότατα θα είναι η 15η ή η 30 Ιουλίου). Επίσης, όπως διευκρινίστηκε από τους συνεργάτες του κ. Πιτσιλή, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων Α21 για τη χορήγηση των επιδομάτων τέκνων, των τριτεκνικών και πόλυτεκνικών επιδομάτων θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός των προσεχών ημερών, η δε εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Μάιο.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ