Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

Το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 ρυθμίζει το επάγγελμα του μηχανικού και καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα όπως:

– Πολιτικός Μηχανικός
– Αρχιτέκτονας Μηχανικός
– Μηχανολόγος Μηχανικός
– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
– Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
– Χημικός Μηχανικός
– Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχανικός
– Ναυπηγός Μηχανικός
– Ηλεκτρονικός Μηχανικός
– Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
– Μηχανικός Περιβάλλοντος
– Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
– Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99