Πρόστιμα 102.500 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 102.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου την Πέμπτη. Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

  • – Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην MORGAN STANLEY, για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, λόγω διάδοσης μέσω του Ημερησίου Δελτίου Τιμών, πληροφοριών έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με τις μετοχές της ALPHA BANK ΑΛΦΑ+2,86% και, συγκεκριμένα, της αναληθούς πληροφορίας ότι τα δικαιώματα ψήφου της MORGAN STANLEY στην εν λόγω τράπεζα ανήλθαν του ορίου του 5%.
  • – Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ», λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών που αφορούσαν στη διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσής της με την εταιρεία GLOBAL INVESTMENT S.A.
  • – Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην Μαριάνθη Τεγοπούλου διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» κατά το 2013, λόγω μη συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας.
  • – Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων και μη συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας.
  • – Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.000 ευρώ στην «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις διατάξεων, σχετικά με την παροχή πίστωσης (margin) από την εταιρεία προς επενδυτές.
  • – Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 1.500 ευρώ στην «EPIC ΑΕΠΕΥ», λόγω ελλείψεων στην οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας.

Επίσης, το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

  • – Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • – Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ» ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας «λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων».
  • – Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
  • – Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «EUROCAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

naftemporiki.gr
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους