Προσαυξημένη έκπτωση φορολογικά κατά 30% για τη διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων το 2022.

Προσαυξημένη έκπτωση φορολογικά κατά 30% για τη διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων το 2022.

Το κίνητρο για προσαυξημένη έκπτωσης της διαφημιστικής δαπάνης όπως ίσχυε για το 2020 με προσαύξηση 100% και για το 2021 με προσαύξηση 60% εφαρμόζεται και στο φορολογικό έτος 2022, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό 30%. Στόχος είναι η τόνωση της αγοράς διαφήμισης και κατ’ επέκταση του εμπορίου.
Η διαφημιστική δαπάνη αφορά και υπαίθριες αλλά και όλες πρακτικά τις μορφές διαφήμισης (διαδίκτυο, τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο) και θα εκπίπτει σε ποσοστό 130%.
Προϋπόθεση είναι να υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019. Σαν διαφημιστική δαπάνη νοείται αποκλειστικά το κόστος ανάρτησης ή αγοράς χώρου ή χρόνου και όχι τυχόν δαπάνες και πρόσθετες υπηρεσίες. Ειδικά για τις διαφημίσεις μέσω διαδικτύου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Online Media» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Επίσης σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να έχουν αποδοθεί εμπρόθεσμα ώστε να επωφεληθεί η επιχείρηση το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης.