ΚΑΡΙΕΡΑ

Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Επιθυμούμε τη συνεργασία με δικηγόρο πραγματικής εμπειρίας άνω των 5 ετών στη σύνταξη δικογράφων / συμφωνητικών και λοιπών νομικών εγγράφων του αυτού αντικειμένου σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος στα ως άνω αντικείμενα. Το ωράριο απασχόλησης είναι απαιτητικό και οι απολαβές λίαν ικανοποιητικές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ζητούμε ασκούμενη δικηγόρο, προκειμένου να πλαισιώσει το νομικό μας τμήμα. Θα εκτιμηθούν η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιθυμητό ωράριο απασχόλησης 09:00 – 17:00. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ζητείται έμπειρος λογιστής με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 έτη σε λογιστικό γραφείο ή σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία και πλήρη γνώση λογιστικών διαδικασιών. Γνώση μισθοδοσίας θα προτιμηθεί. Η θέση είναι μόνιμη και υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης.

  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: pdf.