ΚΑΡΙΕΡΑ

Θέσεις εργασίας

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Aegean Consulting ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο, με τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (δικαστική και συμβουλευτική) στο αστικό δίκαιο, ειδικότερα δε, στους τομείς ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου, για την πληρέστερη στελέχωση του δικηγορικού μας γραφείου. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης με ανταγωνιστικές αποδοχές και αυξημένες αρμοδιότητες.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικής Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου,
2. Καλή εμπειρία αστικών αντιδικιών στους ως άνω τομείς,
3. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
4. Ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας,
5. Ικανότητα άρτιου χειρισμού Η/Υ.
Προαιρετικά προσόντα:
1. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου,
2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

e-mail: [email protected]
* Παρακαλώ η αποστολή email να έχει θέμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Aegean Consulting ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο, με τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (δικαστική και συμβουλευτική) στο εμπορικό δίκαιο, ειδικότερα δε, στους τομείς του δικαίου των συμβάσεων και των εταιρειών, για την πληρέστερη στελέχωση του δικηγορικού μας γραφείου. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης με ανταγωνιστικές αποδοχές και αυξημένες αρμοδιότητες.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικής Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου,
2. Καλή εμπειρία εμπορικών αντιδικιών, εμπορικών συμβάσεων, εταιρικών θεμάτων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών,
3. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
4. Ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας,
5. Ικανότητα άρτιου χειρισμού Η/Υ.
Προαιρετικά προσόντα:
1. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου,
2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

e-mail: [email protected]
* Παρακαλώ η αποστολή email να έχει θέμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.


ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η Aegean Consulting ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο, για την πληρέστερη στελέχωση του δικηγορικού μας γραφείου. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης με ανταγωνιστικές αποδοχές και ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικής Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου,
2. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
3. Ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας,
4. Ικανότητα άρτιου χειρισμού Η/Υ.
Προαιρετικά προσόντα:
1. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου,
2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

e-mail: [email protected]
* Παρακαλώ η αποστολή email να έχει θέμα ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

Αποστολή Βιογραφικού

  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: pdf.