Πωλήσεις αγαθών ηλεκτρονικά (B2C): Οι αλλαγές από 1η Ιουλίου 2021 και η πλατφόρμα One Stop Shop

Οι κανόνες στο κομμάτι του ΦΠΑ 01/07/2021 έχουν αλλάξει για όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με ηλεκτρονικό εμπόριο (Business to Consumers) για λιανικές πωλήσεις εντός ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι το λεγόμενο Οne Stop Shop (OSS).

Οι νέοι κανόνες έχουν ως εξής:Στην προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας αναφορικά με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αλλά κυρίως πώλησης αγαθών μπορεί να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος της ΕΕ, στο οποίο θα αποδίδει τον ΦΠΑ για όλα τα κράτη της ΕΕ. Επίσης για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, επιβάλλεται ΦΠΑ ανεξαρτήτως της αξίας τους και σύμφωνα με τους – κατά περίπτωση – ισχύοντες εθνικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Νέα όρια:
Καθιερώνεται πλέον νέο όριο για τις πωλήσεις από απόσταση που ισχύει για όλη την ΕΕ και διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, καθώς και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες δεν ξεπερνούν το κατώφλι, θα φορολογούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή και όχι στον τόπο κατοικίας του καταναλωτή.

Νέα πλατφόρμα
Η ΑΑΔΕ ανέπτυξε νέα πλατφόρμα ώστε να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για τον ΦΠΑ. Στην νέα αυτή πλατφόρμα που λέγεται σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση One Stop Shop (ΟSS), μπορούν να εγγραφούν όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εντός ή εκτός ΕΕ.

Τι αλλάζει στην καταβολή του ΦΠΑ
Οι προμηθευτές μπορούν πλέον να πληρώσουν τον ΦΠΑ για τα αγαθά που πωλούν στην ΕΕ από το κράτος μέλος εγκατάστασης τους. Επίσης όσοι πωλούν εμπορεύματα που τα εισάγουν από τρίτες χώρες, χαμηλής αξίας, και τα πωλούν απευθείας στους τελικούς πελάτες μπορούν να πληρώσουν το ΦΠΑ και να λάβει ο πελάτης τα εμπορεύματα ελεύθερα.
Η εφαρμογή καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία και για τον αγοραστή (εισαγωγέας), ο οποίος επιβαρύνεται με ΦΠΑ κατά τη στιγμή της διαδικτυακής αγοράς, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά τη στιγμή της εισαγωγής.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν
Στην εφαρμογή μπορούν να εγγραφούν πωλητές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγκατεστημένες στην ΕΕ. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν και μη εγκατεστημένοι στην ΕΕ μέσω του ορισμού ενδιάμεσου φορέα εγκατεστημένου στην ΕΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ΦΠΑ.

Το καθεστώς OSS είναι μια καινοτομία που αν πετύχει θα καταφέρει να μειώσει το διοικητικό κόστος για τις εταιρείες που κάνουν πωλήσεις στην ΕΕ. Βέβαια υπάρχουν αρκετές τεχνικές δυσκολίες και λεπτομέρειες που τελικά αποδεικνύουν πως η πληρωμή του ΦΠΑ στην κάθε χώρα ξεχωριστά ήταν σχετικά απλή χωρίς να εμπλέκει και τις άλλες χώρες. Μένει να αποδειχθεί αν θα καταφέρει να πετύχει και να βελτιώσει την διαδικασία.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους