ΠΟΛ 1019/03-02-2016: Ρύθμιση θεμάτων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Σε εκτέλεση της 4446/2015 ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ΠΟΛ. 1009/2016 (48 Β ́/20 -1 – 2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικά από 21 – 5 – 2015 οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά ή γονική παροχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην απόφαση αυτή.

Για την ορθή αντιμετώπιση των υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων παρέχονται οι ακόλουθες Οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων:

ΠΟΛ 1019/03-02-2016: Ρύθμιση θεμάτων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Πηγη:lawnet.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους