Ποια ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα μπουν στο στόχαστρο της εφορίας

Ακόμη και ακίνητα τα οποία έχουν πάρει άδεια οικοδομής μετά την 1/1/1995 και η βεβαίωση για την ηλεκτροδότησή τους χορηγήθηκε από την εφορία στο διάστημα από την 1/1/2008 έως 31/12/2013 θα μπουν στο στόχαστρο της εφορίας. Στόχος, να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του προηγούμενου φορολογικού νόμου (2238/1994) για την κάλυψη του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής αλλά και για τη φορολόγηση του εισοδήματος των εργολάβων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ «Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη – ιδιοκτήτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια υποθέσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:

  • • εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7
  • • εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1
  • • εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4
  • • εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2
  • • εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5
  • • εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9

Στις περιπτώσεις που η οικοδομή ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιώτες- ιδιοκτήτες ή ανεγέρθηκε από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ελέγχεται ολόκληρη η υπόθεση, εφόσον ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ενός εκ των ιδιωτών – ιδιοκτητών ή μιας εκ των επιχειρήσεων λήγει στα παραπάνω ψηφία και υπάγεται στο δείγμα.

Πηγή : naftemporiki.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους