Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων.

Παράταση εμπορικών μισθώσεων επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με κρατική εντολή. Προθεσμία υποβολής της αίτησης παράτασης έως 31/07/2021.

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de jure, στα πλαίσια δηλαδή κρατικής εντολής για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η ελληνική πολιτεία για να αντιστρέψει αυτή την άβολη κατάσταση, προέβη στη θέσπιση μιας σειράς μέτρων, μερικά εκ των οποίων φαίνεται ότι θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
Πέραν της παράτασης των μισθώσεων των τουριστικών καταλυμάτων, θεσπίστηκε η δυνατότητα παράτασης των επαγγελματικών μισθώσεων (και υπομισθώσεων) επιχειρήσεων (ΠΔ 34/1995 & άρθρο 13 Ν. 4242/2014), των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με κρατική εντολή για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω Covid, για διάστημα ίσο με το χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας. Η εν λόγω παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από την 14.3.2020 και ύστερα και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις αλλά και εκείνες που έληξαν μετά την 7.11.2020. Ο μισθωτής δύναται μονομερώς να υποβάλει τη δήλωση παράτασης της μίσθωσης έως την 31/07/2021, οπότε και η διάρκεια αυτής παρατείνεται υποχρεωτικά. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει εάν κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης υφίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές εκ της μισθωτικής σχέσης.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

 

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους