ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται των καταχωρήσεων εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των βιομηχανικών σχεδίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, της σύνταξης συμβάσεων μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης. Ειδικότερα προβαίνουμε σε:

1. Έρευνα εμπορικών σημάτων (ημεδαπών, ευρωπαϊκών και διεθνών).
2. Κατοχύρωση σημάτων.
3. Διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.