ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας και της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.

• Οργάνωση πτώχευσης
• Ορισμός συνδίκων πτώχευσης
• Πτωχευτικός συμβιβασμός
• Κήρυξη πτώχευσης
• Διαδικασία εξυγίανσης
• Διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.