ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση και την ευρύτερη νομική στήριξη των εντολέων μας, ήδη από το στάδιο της προδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση), της ενδιάμεσης διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων και της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο. Εκπροσωπούμε δε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την υποβολή έγκλησης – μήνυσης και την παράσταση πολιτικής αγωγής για αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους.

Ιδιαιτέρως αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικό ποινικό δίκαιο, απάτη, πλαστογραφία, απιστία, κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ), στα υπηρεσιακά εγκλήματα (παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία κλπ), στα εγκλήματα δια του τύπου και στο ηλεκτρονικό έγκλημα.

Έχουμε δε τη δυνατότητα να αναλάβουμε το χειρισμό και την παρακολούθηση της υπόθεσής σας σε όλη την Ελλάδα, λόγω του υφισταμένου δικτύου συνεργαζομένων δικηγόρων που εδρεύουν στα Περιφερειακά Πρωτοδικεία και Εφετεία όλης της χώρας.

• Φοροδιαφυγή
• Οφειλές στο Δημόσιο
• Οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς
• Απάτη, πλαστογραφία
• Επιταγές
• Υπεξαίρεση, απιστία
• Παραβίαση περιβαντολογικής νομοθεσίας
• Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας
• Εργατικό ατύχημα
• Ιατρική αμέλεια
• Ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες
• Δωροδοκία και διαφθορά
• Ψευδής βεβαίωση
• Υπεξαγωγή εγγράφου
• Κατάχρηση εξουσίας
• Παραβίαση απορρήτου
• Παράβαση καθήκοντος
• Εκβίαση
• Καταδολίευση δανειστών
• Τοκογλυφία
• παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις
• Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
• Δυσφήμιση
• Παράβαση υγειονομικής νομοθεσίας
• Παράβαση νομοθεσίας επικοινωνιών
• Παραβίαση ποινικών διατάξεων εμπορικής νομοθεσίας
• Καταχραστές του Δημοσίου
• Εγκληματική οργάνωση
• Λαθρεμπορία
• Παραβίαση διατάξεων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
• Παραβίαση πολεοδομικής νομοθεσίας
• Παραβίαση νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.