ΝΑΥΤΙΛΙΑ

• Σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα: Ειδική ναυτιλιακή ΑΕ, Ναυτική εταιρεία Ν. 959/79, Ναυτιλιακή εταιρεία σκαφών αναψυχής Ν. 3182/2003 κλπ
• Σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας στην Κύπρο
• Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρειών, πλοίων σκαφών
• Ναυτεργατικό δίκαιο
• Αβαρίες
• Ναυλώσεις
• Μεταφορά προσώπων, προϊόντων
• Θαλάσσια ασφάλιση

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους