ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση διαφορών πάσης φύσης αναφορικά με τη ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων και της κληρονομικής διαδοχής. Στα παραπάνω συγκαταλέγονται η έκδοση διαζυγίου, η ρύθμιση της επιμέλειας και της διατροφής, η επικοινωνία γονέα και τέκνου, η συμμετοχή στα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά το γάμο, η διαθήκη, η κληρονομική διαδοχή, η αποποίηση από την κληρονομιά και η εν γένει ρύθμιση πάσης φύσης κληρονομικών ζητημάτων.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.