ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Φοροδιαφυγή
• Προσφυγές στις φορολογικές αρχές
• Διαπραγμάτευση με τις φορολογικές αρχές
• Φορολογικός σχεδιασμός αναφορικά με τη νομική προστασία της εταιρείας και του επιχειρηματία.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.