ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Με πλούσια εμπειρία στο χώρο των εργασιακών σχέσεων τόσο εκπροσωπώντας τον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο, κατέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να συμβάλλουμε αφενός στη διαμόρφωση υγιών εργασιακών σχέσεων αφετέρου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που καθημερινά ανακύπτουν. Έτσι, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μελέτη, διαπραγμάτευση, διαμόρφωση, ενημέρωση αναφορικά με:

• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
• Ατομικές συμβάσεις εργασίας
• Καταγγελία σύμβασης εργασίας
• Εξώδικος συμβιβασμός εργοδοτών – εργαζομένων
• Δικαστική επίλυση διαφορών
• Δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων και χρηματικών απαιτήσεων
• Διαρκής νομική υποστήριξη για εταιρείες, εργοδότες, σωματεία
• Εργατικό ατύχημα
• Τήρηση εργατικής νομοθεσίας
• Πρόσληψη αλλοδαπού

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.