ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία που διασφαλίζει την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας κατά την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, είτε αφορά κατοικίες, ακίνητα προς εμπορική χρήση και εκμετάλλευση, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ. Παρέχουμε νομικό έλεγχο του ακινήτου, ήτοι έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχο πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης και έλεγχο ειδικών νομικών περιορισμών. Προτείνουμε πλήρες νομικό και φορολογικό σχεδιασμό. Παρέχουμε πλήρη κάλυψη κατά τη διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και την υπογραφή των τίτλων κτήσης, μίσθωσης και διαχείρισης του ακινήτου, την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είμαστε κοντά στον πελάτη μας και διαρκώς τον ενημερώνουμε για το συνεχώς ανανεωμένο νομικό και φορολογικό καθεστώς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται:

• Έλεγχος συμβολαίων αγοραπωλησίας, δωρεάς, γονικής παροχής ακίνητης περιουσίας
• Έλεγχος τίτλων κτήσης ακίνητης περιουσίας
• Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο
• Δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης
• Προσφυγή στα Κτηματολογικά Δικαστήρια
• Απαλλοτρίωση
• Μίσθωση ακινήτου
• Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.