ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία που διασφαλίζει την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας κατά την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, είτε αφορά κατοικίες, ακίνητα προς εμπορική χρήση και εκμετάλλευση, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ. Παρέχουμε νομικό έλεγχο του ακινήτου, ήτοι έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχο πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης και έλεγχο ειδικών νομικών περιορισμών. Προτείνουμε πλήρες νομικό και φορολογικό σχεδιασμό. Παρέχουμε πλήρη κάλυψη κατά τη διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και την υπογραφή των τίτλων κτήσης, μίσθωσης και διαχείρισης του ακινήτου, την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είμαστε κοντά στον πελάτη μας και διαρκώς τον ενημερώνουμε για το συνεχώς ανανεωμένο νομικό και φορολογικό καθεστώς.

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται:

• Έλεγχος συμβολαίων αγοραπωλησίας, δωρεάς, γονικής παροχής ακίνητης περιουσίας
• Έλεγχος τίτλων κτήσης ακίνητης περιουσίας
• Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο
• Δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης
• Προσφυγή στα Κτηματολογικά Δικαστήρια
• Απαλλοτρίωση
• Μίσθωση ακινήτου
• Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

Ιδίως ως προς την αγορά ακινήτου.

Ι. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν το ακίνητο

• Τίτλος κτήσης (ενδεικτικά συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, αποδοχή κληρονομιάς κλπ)
• Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή καθέτου ιδιοκτησίας
• Οικοδομική άδεια
• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
• Βεβαίωση περαίωσης Ν. 4178/13 ή 4495/17
• Σχέδια κατόψεων με τακτοποιημένους χώρους
• Βεβαίωση ΤΑΠ
• Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου
• Πιστοποιητικό μεταγραφής
• Πιστοποιητικό βαρών
• Εξοφλήσεις λογαριασμών [κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ]

ΙΙ. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν στον πωλητή ή τον αγοραστή (φυσικά πρόσωπα)

• ταυτότητα
• διαβατήριο
• πιστοποιητικό (γένος) – αφορά αλλοδαπούς.
• visa / είσοδος στη χώρα / ημερομηνία εισόδου, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα
• άδεια διαμονής
• email
• ΑΦΜ
• Δ.Ο.Υ.
• Επάγγελμα
• Κατοικία
• Τυχόν πληρεξούσιο

ΙΙΙ. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν στον πωλητή ή τον αγοραστή (νομικά πρόσωπα)
• καταστατικό
• ανακοίνωση ΓΕΜΗ
• πιστοποιητικό μεταβολών
• πιστοποιητικό εκπροσώπησης
• πράξη οργάνου όπου απαιτείται
• Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
• Πληρεξούσια

IV. Επίσης
• Φορολογική / Ασφαλιστική ενημερότητα πωλητών
• Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου
• Υπεύθυνη δήλωση για κτήση ακινήτου μετά 1/1/2017
• Ε9 πωλητών
• Τραπεζικές επιταγές [ διαταγή εκδότη ή υπέρ δημοσίου ή υποθηκοφυλακείου]

V. Βασικές ενέργειες
1. Μετάβαση Δ.Ο.Υ. για φορολογική ενημερότητα και για κατάθεση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου
2. Μετάβαση σε ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ενημερότητα
3. Μετάβαση σε Δήμο για ΤΑΠ και για προσκόμιση νέου συμβολαίου
4. Μετάβαση σε κτηματολογικό γραφείο για έκδοση πιστοποιητικών.
5. Μεταγραφή συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο και δήλωση στο κτηματολογικό γραφείο
6. Δήλωση ακινήτου από αγοραστή στο Ε9 εντός 30 ημερών

Δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία είναι πλέον αρκετά σύνθετη και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, επάρκεια και επιμέλεια, συμβουλή μας είναι ο επίδοξος πωλητής ή και αγοραστής να απευθύνεται σε ειδικούς.

Η Aegean Consulting διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για να συμβουλεύσει τον ενδιαφερόμενο και να υλοποιήσει ό,τι της ανατεθεί. Οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας μετά των συνεργαζομένων συμβολαιογράφων και μηχανικών θα διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους