ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Συμβάσεις έργου: Πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, όπως εργολάβους, μηχανικούς κλπ, προκειμένου να υλοποιήσουν το ανατιθέμενο έργο.
2. Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών
3. Συμβάσεις Εκμετάλλευσης άλλων αγαθών: Α) Εμπορικό σήμα, ημεδαπό, ευρωπαϊκό, διεθνές. Β) Domain name, Γ) Μεταφοράς τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.
4. Συμβάσεις Διεπιχειρηματικής Συνεργασίας: Α) Αντιπροσωπείας, Β) Διανομής, Γ) Δικαιόχρησης (FRANCHISE), Δ) Διαμεσολάβησης.
5. Συμβάσεις Εμπορικών Μισθώσεων

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρέχουμε καθοδήγηση αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές, διεθνή συμβόλαια και πωλήσεις αγαθών, διεθνή εκπροσώπηση και διανομή, τεχνολογία πληροφοριών, υποχρεώσεις για τις ξένες νομισματικές αλλαγές, διεθνή χρηματοδότηση και τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων. Ειδικότερα:
1. Δίκαιο Ανταγωνισμού: Μπορούμε να προστατεύσουμε την επιχείρησή σας από πράξεις που ανάγονται στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις αθέμιτες πρακτικές τρίτων επιχειρήσεων, ενώ μπορούμε να διασφαλίσουμε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, εναρμονίζοντας τη λειτουργία και τις πρακτικές της επιχείρησής σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Αφερεγγυότητα και Συλλογή Οφειλών: Η εκάστοτε οικονομική συγκυρία, διαμορφώνει εν πολλοίς τη συνήθη πρακτική κατά τις εμπορικές συναλλαγές ως προς την αποπληρωμή οφειλών και χρεών. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία διεκδίκησης και είσπραξης αυτών με δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες.
3. Διαφορές με Ασφαλιστικές Εταιρείες: Αναλαμβάνουμε την εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση ασφαλίσματος ή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων που ανάγονται ενδεικτικά στην ασφάλιση κτιρίου, επιχειρηματικού κινδύνου και ασφαλιστικής ευθύνης.
4. Εμπορικές Μισθώσεις: Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη πάσης φύσεως εμπορικών μισθωτικών συμβάσεων απολύτως εξειδικευμένων στις ανάγκες της επιχείρησή σας. Από τη μίσθωση οικοπέδου προς ανέγερση κτιρίου έως τη μίσθωση καταστημάτων ή γραφείων.
5. Leasing: Διασφαλίζουμε την προστασία των συμφερόντων σας αναφορικά με τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων πάσης φύσης και πραγμάτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαθέτουμε ευρεία εμπειρία αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων και μπορούμε να προτείνουμε τρόπους διασφάλισης και νομικής κάλυψης του νέου επιχειρηματία.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους